Hoofdstuk 1-7 en 8!

Romeinen 8

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:15-17)

Nu we zover in hoofdstuk 8 zijn, zijn we het hele ‘vlees’ verhaal al vergeten. Het zondige leven heeft Paulus achter gelaten in hoofdstuk 7 en nu gaat het alleen nog maar over de oplossing waar we nu in kunnen wandelen. Paulus heeft ons voorbereid vanaf hoofdstuk 1 op een leven dat hopeloos is. Elke keer heeft Paulus benadrukt dat er in ons niets is dat God kan dienen en dichtbij God kan wandelen.

Elke keer heeft Paulus benadrukt dat het ons vertrouwen is in het werk van Jezus dat ons rechtvaardig kan maken. Als we ook maar denken dat we kunnen vertrouwen op iets in onszelf dan hebben we het mis. Er is niets in ons dat ons hoop kan geven op een werkelijk leven. In hoofdstuk 6 heeft Paulus al aangegeven dat we daarom moeten sterven aan het vlees door met Jezus aan het kruis te hangen en met Jezus op te staan in het nieuwe leven.

Maar nu zijn we die boodschap ver voorbij, nu gaat het alleen nog maar over het leven in de Geest van God die wij hebben ontvangen door het geloof in het werk van Jezus. Het werk van Jezus dat ons reinigt van alle zonden en verlost van alle zonden en ons het ‘recht’ geeft om de doop met de Heilige Geest te ontvangen die Jezus ons geeft.

Die Heilige Geest leeft in ons, die kracht is in ons komen wonen. Het oude moeten we vergeten, het wees zijn, het slaaf zijn, leven naar de leugens en in een ellendig leven wandelen moeten we achter ons laten door geloof. Nu zijn wij kinderen van God geworden, kinderen die door de kracht van de Heilige Geest elke dag wandelen en de vruchten daarvan uitdragen. Kinderen die het dna van God in hun leven zien groeien, dag bij dag.

Hoofdstuk 8 is het toppunt van dit bijbelboek. Hoofdstuk 8 is het hoofdstuk dat ons door geloof uit het moeras trekt. Door geloof mogen wij nu opstaan en wandelen als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus. Hoofdstuk 8 geeft ons geloof om het oude achter ons te laten en werkelijk te vertrouwen op het volledige werk van Jezus dat God voor ons heeft klaarliggen. Laten we hoofdstuk 1-7 serieus nemen en erkennen dat het niets wordt met ons, maar laten we hoofdstuk 8 serieus nemen en het verankeren in ons leven door geloof. Want dit is ons leven, dit is wat God voor ons heeft voorbereid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.