Gods kinderen

Romeinen 8

15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. (Romeinen 8:15-17)

Dit is het grote verschil tussen wandelen naar de Geest en wandelen naar het vlees. Het vlees maakt een slaaf van ons geeft ons geen eigen keuze. De Geest wandelt naast ons en zorgt dat wij de juiste keuze maken door ons het juiste inzicht te geven.

Dat we God onze Vader noemen komt niet omdat de Heilige Geest dat in ons forceert zodat we eindelijk God onze Vader gaan noemen. De Heilige Geest verbindt ons als individu met de Vader en geeft ons inzicht in de relatie die we met Hem mogen hebben. En door die werkelijkheid zullen we eindelijk kunnen erkennen dat God werkelijk onze Vader is. Door de werkelijkheid van Gods Geest in ons zullen werkelijk weten dat we Zijn kinderen mogen zijn.

De Geest getuigt, de Geest spreekt in ons en laat ons zien hoe innig onze band is met God de Vader door het werk van Jezus. We hebben geleerd om onze ouders hier op aarde papa of mama te noemen omdat zij zich gedroegen als onze ouders en ons leerde om hen zo aan te spreken. Zo zullen wij ook door de Geest kunnen zien wat God voor ons doet, dat Hij als een Vader voor ons zorgt. Door de Geest leren wij als een kind afhankelijk te zijn van God die voor ons zorgt.

En als wij dan weten dat we kinderen van God zijn, mogen we ook weten dat we erfgenamen zijn. In Nederland hebben we pas wat te zeggen over de erfenis op het moment dat onze ouders overlijden. In andere delen van de wereld worden de kinderen automatisch betrokken bij het familiebezit. Ze zijn al eigenaren als familie. En zo zijn wij ook erfgenamen met Jezus van wat God aan het doen is.

Hoe heerlijk is deze boodschap van God die ons er bij haalt om samen met Jezus erfgenaam te zijn van wat God ons geeft. En dat is de overtuiging die de Heilige Geest ons zal geven. Wij mogen weten dat we zo dicht bij God leven als Zijn kinderen en dat we met Jezus eigenaar mogen zijn van Gods schepping en Gods heerlijkheid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.