De erfenis

Romeinen 8

17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8:16-18)

Wat houdt de erfenis in? Natuurlijk heeft het niets met geld te maken, maar wat houdt het dan wel in?

Ten eerste zijn we erfgenamen van God, dat betekend dat we iets van God ontvangen of door onze relatie met Hem automatisch ergens onderdeel van worden. Maar het staat vast dat het allemaal bij God vandaan komt.

Ten tweede zijn we niet de enige, Jezus is de eerstgeborene die de erfenis ontvangt en met Hem mogen wij ook delen in die erfenis. Daarin staan wij gelijk aan Jezus, niet om onze superioriteit aan te geven, maar om aan te geven dat God het plan heeft om ons op te trekken tot het niveau van Jezus. Jezus is niet alleen naar de aarde gekomen om gelijk aan ons te zijn, maar om ons mee te nemen naar de heerlijkheid.

Wij zijn erfgenamen van God en dat wat Jezus heeft ontvangen van God zullen wij ook ontvangen. Wij zullen met Jezus in het nieuwe leven wandelen dat God voor ons heeft voorbereid. Een ander leven. Daarom moeten we kijken naar het leven dat Jezus had en dan zullen we zien wat wij hebben geërfd voor dit leven hier op aarde. Dit kunnen we namelijk concluderen uit het feit dat wij zullen lijden hier op aarde.

Jezus had hier een leven in de heerlijkheid van God, maar dat zorgde er wel voor dat Hij leed in deze wereld. En wij mogen Hem daarin volgen, de heerlijkheid en de kracht van God om rechtvaardig te wandelen en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

De heerlijkheid die Jezus nu heeft zullen wij ook erven, wij zullen met Jezus mogen staan in de aanwezigheid van God. Maar daar gaat aan vooraf de erfenis hier op aarde. De erfenis van het lijden door het werk van de Heilige Geest in ons leven.

God wil ons Zijn erfenis geven. De erfenis van Zijn kracht en Zijn liefde en Zijn heerlijkheid. Zijn wij bereidt om alles voor deze erfenis op te geven en net als Jezus te wandelen in vijandschap met deze wereld?

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.