De kracht van Christus in ons

Romeinen 8

10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. (Romeinen 8:10-12)

De gedachte dat Jezus in ons woont moet ons van ons stuk brengen. Jezus die daar aan het kruis hing en opstond uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader zit, is in ons. En dan kan Paulus geen andere conclusie trekken dan dat het lichaam dood is vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Wij zijn niet langer lege omhulsels die maar een beetje als zombies in deze wereld rondwandelen, wij zijn heilige tempels gevuld met Gods heerlijkheid. Wij zijn een nieuwe schepping, een nieuw leven begonnen in Jezus. Als we ons dit realiseren, moeten we ons wel rot voelen over wat wij van het evangelie gemaakt hebben. Een boodschap die gelijk staat aan elke andere religie, slechts een antwoord op vragen over ons bestaan.

Maar God bracht niet een andere religie, God geeft ons een nieuw leven, een leven waarin Hij in ons komt wonen, waardoor wij in een hele andere wereld wonen. Dit brengt een heel ander licht op het probleem van de ellendige mens. Zoals vers 12 zegt: niet langer zijn wij verplicht om naar het vlees te leven, Jezus leeft in ons en in Hem mogen wij naar de Geest leven.

En de kracht van Jezus in ons is zo sterk dat het ons dode lichaam ook levend zal maken. We hoeven alleen maar te denken aan Jezus die door de kracht van God uit de dood is opgestaan, die kracht zal ons lichaam ook tot leven wekken.

God is zo vol van liefde voor ons dat Zijn plan voor ons leven meer is dan wat we ons kunnen voorstellen. God heeft zoveel voor ons klaarliggen, alles wat wij moeten doen is op Hem vertrouwen en zoeken naar Zijn werk voor ons. Hij leeft in ons en staat altijd klaar om verder te gaan in een leven in Zijn koninkrijk.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.