Geestelijke religie

Romeinen 8

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:5-9)

De enige voorwaarde is dat de Geest van God in ons woont, alleen zo zullen wij God kunnen behagen met ons leven. In het vlees is er geen enkele aanknopingspunt met God, daarom kunnen wij God op geen enkele manier blij maken door een leven in het vlees.

Hoeveel goed werk wij ook voor God proberen te doen, als het in het vlees is, zal het God nooit behagen. Hoeveel werk in de kerk is werkelijk geestelijk werk, hoeveel opoffering op het zendingsveld is werkelijk geestelijk? Hoeveel christenen proberen God zo goed mogelijk te dienen in het vlees?

Dit is niet om deprimerend van te raken maar om onszelf te confronteren. Hebben we onszelf er niet van overtuigd dat we goed bezig zijn voor God met onze wekelijkse kerkelijke opofferingen? Vinden wij ten diepste niet dat we wel goed bezig zijn voor God?

Er is een geestelijk leven dat God voor ons heeft voorbereid in Zijn Zoon. En in Zijn Zoon kunnen wij dat leven hebben en ervaren. In Jezus mogen wij  nu weten hoe het is om door Gods kracht geleid te worden. In Jezus mogen wij nu ervaren hoe het is om werkelijk leven te hebben en in vrede te wandelen.

Laten we stoppen met onze vleselijke religie en laten we werkelijk Gods verlangen volbrengen in ons leven. Laten we werkelijk door Zijn Geest wandelen en Hem behagen. Want dat is Zijn verlangen, dat is wat God heeft willen volbrengen door het werk van Jezus. Laten we zoeken naar het leven dat God voor ons heeft.

Het evangelie wordt zoveel mooier als we gaan inzien wat God werkelijk voor ons heeft klaarliggen. Het geestelijke leven dat God ons wil geven mogen we ervaren dag aan dag.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.