De Geest van vrijheid

Romeinen 8

4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. (Romeinen 8:4-8)

Het gevoel van falen is niet het doel van Paulus met deze boodschap. Ook al hebben we het idee dat er maar weinig mensen zijn die aan deze verlangens van God voldoen, het doel is niet om ons de put te praten. De reden dat Paulus in hoofdstuk 7 zo dichtbij komt in ons persoonlijk gevecht in dit leven is om ons er uit te trekken en ons er van te overtuigen dat er werkelijk een manier is om verlost te zijn.

Paulus wil dat we geloof hebben, we mogen er op vertrouwen dat deze weg werkelijk voor ons open ligt. Het gevoel van machteloosheid is niet het gevoel waar wij ons de rest van ons leven bij neer hoeven te leggen.

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. (2 Korinthe 3:17)

We kunnen het op zoveel manieren uitleggen, maar het komt hier op neer dat het vlees ons een slaaf maakt. Het vlees houdt ons gebonden onder de last van de leugen. Maar waar de Geest van God is, daar is de vrijheid, daar is het verstand, daar is de wijsheid, daar is een openheid in ons denken. De Geest van God brengt ons op een plek waar wij bewust kunnen kiezen in alles wat we willen doen. We worden niet gedwongen tot bepaalde daden, maar we leven bewust in afhankelijkheid van Gods Geest.

Laten we geloof hebben, dat we niet langer hoeven te luisteren naar de leugenaar, niet langer hoeven we meer te doen wat het vlees ons beveelt. Want als we in Jezus zijn, dan zijn we er van bevrijdt, dan is dat vlees in ons afgestorven. Want in Jezus hebben wij de Geest van God ontvangen en hebben wij de vrijheid ontvangen.

Dit gedeelte moet ons geloof geven, het moet ons moed geven om te groeien in Gods Geest. Het antwoord is niet dat we hard tegen het vlees gaan lopen vechten, want die strijd zullen we nooit winnen, het antwoord is dat we gaan groeien in de Gods Geest. En dan zullen we de kracht ontvangen van God om in vrijheid te wandelen. Niet ons vechten, maar Gods Geest zal ons de vrijheid geven.

This entry was posted in 45 Romeinen, 47 2 Korinthe. Bookmark the permalink.