Het vlees en de Geest

Romeinen 8

1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:1-4)

De sleutel zit hem in het leven naar het vlees of het leven naar de Geest. Zowel vers 1 als vers 4 is er duidelijk in, de voorwaarde is dat we niet langer naar het vlees wandelen, maar naar de Geest gaan wandelen. Eén ding is duidelijk, naar het vlees wandelen zorgt er voor dat we zonden doen en naar de Geest wandelen zorgt er voor dat we rechtvaardig wandelen.

Nu zorgt het woord vlees snel voor vragen, want wat bedoelt Paulus nu precies met het vlees? Zijn het onze armen en benen of zijn het onze emoties? De bijbel zelf geeft niet veel inzicht in de exacte locatie of onderdeel van ons leven dat we als vlees zouden kunnen typeren. Wat de bijbel wel doet is het vlees tegenover de Geest zetten. De Geest is in contrast met het vlees.

17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, (Galaten 5:17-19)

Wat de bijbel ook doet is voor alle twee duidelijk maken wat de vruchten zijn. Het vlees is de bron voor kwade daden. En dat stukje van ons leven moeten we niet langer accepteren als onderdeel van ons leven. We moeten er dood voor zijn. Alles wat in ons leven deze kwade vruchten wil dragen moeten we negeren en ver weg van vluchten. Er naar wandelen zou betekenen, dat we er wel naar luisteren.

Naar de Geest wandelen betekent dan ook dat we luisteren naar de Geest van God in ons leven. Gods woord die Hij in ons hart spreekt wordt dan de leiding voor onze wandel. Daar zit de sleutel. Als wij willen wandelen naar de Geest van God dan moeten wij luisteren naar Zijn stem. En daaruit zullen de vruchten van de Geest voortvloeien omdat we niet langer luisteren naar wat het vlees wil in ons leven, maar wat de Geest.

De ellendige mens is niet iemand die tussen het vlees en de Geest inzit. Dat is absoluut niet Paulus hier heeft beschreven. De ellendige mens is diegene bij wie het vlees springlevend en de wandel bepaald. Want we weten wat we wel willen doen maar kunnen het niet door het vlees. Maar de bevrijding komt op het moment dat onze wandel wordt bepaald door de woorden die de Geest tot ons spreekt.

 

This entry was posted in 45 Romeinen, 48 Galaten. Bookmark the permalink.