Het antwoord voor de ellendige mens

Romeinen 7

21 Ik ontdek dus deze wet in mij: als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. 22 Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. 23 Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? 25 Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. 26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. (Romeinen 7:20-26)

In hoofdstuk 6 heeft Paulus gesproken over het slaaf zijn. In de wereld zijn we een slaaf van de zonde, we hebben het niet zelf voor het zeggen, we doen dingen die worden bepaald door dit stukje vlees in ons waar we geen controle over krijgen. En datzelfde beschrijft Paulus hier ook.

We moeten deze enkele verzen, waar Paulus zo sterk een strijd beschrijft, niet los zien van hoofdstuk 6 en 8. Dit is geen nieuw probleem dat Paulus nu aansnijdt, het is het probleem van de zonde die ons leven maar niet wil loslaten. Het probleem van de zonde die maar niet naar de wet wil luisteren en daardoor wordt geïdentificeerd als zonde. Paulus wil duidelijk maken dat deze strijd nooit gewonnen zal kunnen worden.

En daarom de conclusie in vers 24, wat een ellendig mens ben ik. Want het is een ellendige positie om zo te leven. We kunnen niet doen wat we zo graag willen doen, God lief hebben boven alles. We doen de dingen die we niet willen doen, God pijn doen. Wat een ellendig mens. Zo zou ik niet eens christen willen worden als dit de positie van een christen beschrijft. Het is een ellendig leven.

Maar het is ook niet de positie van een christen die Paulus hier beschrijft. Het is de positie van een persoon bij wie het vlees springlevend is. En dat kan ook bij een wederom geboren christen zo zijn. We moeten dit probleem loskoppelen van het christen-zijn. Want als het wel zo zou zijn, zouden we de rest van ons leven een ellendig mens zijn, een mens die altijd maar dingen doet die hij/zij niet zou willen doen. Een mens die nooit aan Gods verlangen zal kunnen voldoen. En is dat wat Gods plan is met Jezus?

Het antwoord op dit ellendige mens vraagstuk volgt in hoofdstuk 8. Daarom denk ik dat we de juiste manier om dit bijbelgedeelte te lezen ook beantwoord zullen vinden in dat hoofdstuk. Een antwoord waar we God voor zullen danken.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.