In een relatie

Romeinen 4

14 Immers, als zij die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte tenietgedaan. 15 De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. 16 Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, 17 zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. (Romeinen 4:14-17)

Wat Paulus in ieder geval niet zegt is dat losbandigheid een vorm van vrijheid is of omdat we niet meer onder de wet zijn, we vrij zijn om te doen wat we willen. Wat Paulus wel zegt is dat de wet toorn brengt door de ongehoorzaamheid aan de wet. Op het moment dat er regels zijn moeten we ons er aan houden en ongehoorzaamheid moet worden bestraft anders hebben die regels geen enkel nut.

Al eerder heb ik geschreven dat geloof alleen vorm kan krijgen in een persoonlijke relatie met God. Wij hebben een keuze om tot God te komen in een persoonlijke relatie en samen met Hem te leven of ons eigen gang te gaan, maar dan komt de wet in actie.

De relatie die God is aangegaan met Abraham is een precedent voor hoe God met ons wil omgaan. God is een God van persoonlijke beloften een God die trouw is aan een ieder die in Hem gelooft. En zolang we dit theologisch benaderen blijft het bij letters, maar als we dit in een persoonlijke relatie gaan zien dan veranderd dat hoe wij staan in ons leven.

Soms praten we over God alsof Hij een schilderij is. Het schilderij is mooi en elke keer ontdekken we weer nieuwe details van het schilderij en verbazen ons er over. We schrijven boeken over het schilderij, over de verf die is gebruikt, over de kwasten en de stijl van schilderen. Maar het schilderij blijft statisch, onveranderlijk.

Maar God is God en is geen schilderij en is naar iedereen anders. Zijn karakter is hetzelfde en zal nooit veranderen maar hoe dat karakter zich uit is voor iedereen anders. Zoals Hij Zich heeft geopenbaard aan Mozes zal altijd blijven staan, maar hoe dat tot uiting komt zal voor iedereen anders zijn. Slechts een keer in de bijbel vraagt God om 7 keer om een stad te lopen. Slechts een keer in de bijbel hoeft iemand zich 7 maal in het water te dompelen voor genezing. God wil een persoonlijke relatie met ons aangaan en dat zal voor iedereen anders zijn.

En uit die persoonlijke relatie kunnen wij ons vertrouwen uitten naar Hem en Hij Zijn genade naar ons. Niet langer is de eis van de wet de leidraad, maar de stem van God is onze leidraad.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.