Overwinnaars in gebed

Efeze 6

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:18)

Contact met God is de kern van ons bestaan. En daarom roept Paulus ons na de wapenrusting ook op om in gebed te zijn. Er zijn drie dingen die hierbij opvallen. We moeten waakzaam blijven, met volharding en smekingen voor alle heiligen.

Waakzaam, is een actief woord. Waakzaam zijn is wat Jezus de discipelen opdroeg toen zij in de olijftuin in slaap vielen. Zij moesten door gebed waakzaam blijven zodat ze niet zouden vallen. Ons waakzaam maken is wat Paulus probeert te doen met de wapenrusting. Door bewust te zijn van ons positie in het leven en daarbij altijd in gebed te blijven, zullen we sterk staan in overwinning.

We moeten bewust zijn van ons leven, bewust kijken naar hoe wij mogen groeien in de kracht van de Heilige Geest. Een waakzaam leven laat niet alles over zich heen komen maar ziet het aankomen in gebed. Gebed is meer dan wat woorden uitspreken in de lucht, gebed is samen met God in het leven staan. Daarom moeten we elke dag bewust leven, elke dag bewust opstaan voor de troon van God. Elke dag bewust in gebed voor God komen.

En daarin moeten we volharden, we moeten niet ontmoedigt raken als het even niet meezit. We moeten blijven kijken naar het geestelijke in ons leven. We moeten blijven kijken naar wat God kan doen in ons leven en hoe we in Zijn kracht sterk kunnen blijven staan. Geef nooit op, God doet dat ook niet.

En als laatste punt geeft Paulus aan dat we volhardend moeten bidden voor alle heiligen. Hoe vaak bidden wij voor de gemeente van Christus hier op aarde? Hoe vaak verlangen wij van God Zijn kracht in onze gemeente lokaal en wereldwijd?

Paulus geeft bewust aan dat we moeten bidden voor alle heiligen. Onze focus moet niet alleen gericht zijn op ons als individu. Als individu moeten we wel voor de troon van God leven en dat is onze individuele verantwoordelijkheid, maar daarna komt het hele lichaam van Christus waar wij voor mogen leven. Gebed is voor de troon van God komen en verlangen naar Zijn hand (werken) in ons leven en in het leven van de gemeente.

Laten we volhardend zoeken naar het geestelijke leven in gebed. Laten we vol verlangen zijn en bewust zoeken naar wat God kan doen in ons leven. Ogen en deuren zullen open gaan. Niet langer zien we een groot vijandig leger dat ons leven omsingeld, maar we zullen de vurige paarden en ruiters zien die aan onze kant staan om ons te beschermen. WIJ ZIJN OVERWINNAARS.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.