Geestelijk bidden

Efeze 6

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. (Efeze 6:18)

We worden door Paulus klaargestoomd om geestelijk sterk in ons leven te staan. Ten eerste richt hij onze aandacht op het feit dat we niet te strijden hebben met dingen in deze wereld. We moeten onze aandacht op het geestelijke richten. Dat betekent dus dat we onze aandacht op God richten die we niet kunnen zien maar altijd bij ons is. Dat is de simpelste manier om op het geestelijke gericht te zijn.

23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. (Johannes 4:23-24)

Gebed tot God is een geestelijke handeling in ons leven. We richten ons tot de schepper van Hemel en aarde die Geest is. Natuurlijk kunnen we gedachteloos bidden of liturgisch bidden zonder er bewust mee bezig te zijn, dat is niet gericht op God. Maar op het moment dat wij onze woorden tot God richten, zijn we geestelijk bezig. Niet langer bouwen we ons leven op wat wij om ons heen zien, maar bouwen we ons leven op God die Geest is.

De wapenrusting is niet meer dan handelingen die we kunnen doen om op God die Geest is te vertrouwen. Een geestelijk leven is niets meer dan een vertrouwen leggen op alles wat niet vleselijk is. Zo mogen onze ogen open gaan voor de wereld die we niet direct zo op het eerste gezicht kunnen zien. Maar op het moment dat we geestelijk levend zijn geworden zullen die deuren open gaan.

Wij zijn meer dan wat we zien bij de geboorte, we zijn een geestelijk schepsel. En op het moment dat we geestelijk levend zijn zullen we ook geestelijk wandelen. Wandelen in gebed tot God, voor alles in ons leven. Strijden in de kracht van God tegen de geestelijke machten en overheden die ons geestelijk dood willen hebben.

Daarom is het van belang om altijd in gebed te blijven, dat is de fundering van ons geestelijk leven. Altijd met gebeden, smekingen en dankzegging voor de troon van God komen. Bidden in de geest is niet iets mysterieus. En dit wil ik blijven herhalen, bidden in de geest is in gebed werkelijk voor de troon van God komen. Dit is niet iets bijzonders, dit is voor elke christen. Laten we de oproep van Paulus serieus nemen en altijd bezig zijn met onze relatie met de Vader.

This entry was posted in 43 Johannes, 49 Efeze. Bookmark the permalink.