Gebed voor Gods werk

Efeze 6

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. (Efeze 6:18-20)

Bij gebed denk ik aan samenwerking. God heeft er voor gekozen om ons een keuze te geven. Adam en Eva hadden een keuze om God te vertrouwen of niet. Zo hebben wij een keuze gekregen om Gods Zoon te ontvangen als een cadeau voor het leven. Daarom is er gebed, gebed is ook een keuze. Een keuze om God te betrekken bij ons leven. God verlangt er naar om met ons samen te leven. God wil Zichzelf niet opdringen, maar Hij wil er voor ons zijn. Gebed is er juist om aan deze keuze invulling te geven.

Gebed is er om er voor te kiezen God toe te laten in ons leven. Gebed is een keuze om in afhankelijkheid van Gods kracht te wandelen. En nog een stap verder gebed zal dan ook een motor zijn voor elke vorm van evangelisatie die we willen doen. Door gebed kan de geschiedenis veranderen omdat het Gods kracht is die op ons smeken handelt.

Gebed is een kracht die gelijk staat aan wat diegene kan doen tot wie het gebed is gericht. Omdat ons gebed gericht is tot de schepper van hemel en aarde, staat de kracht van het gebed gelijk aan de kracht van God. Natuurlijk is er een beperking in dat wat Gods wil is. Jammer genoeg denk ik dat wij dat veel meer als een beperking zien dan dat God dat als een beperking ziet. Zijn wil, wil vaak veel meer dan waar wij op vertrouwen.

Als we dit zo naast elkaar zetten dan begrijpen we waarom Paulus ons oproept om te bidden. We kunnen zoveel zelf doen, maar uiteindelijk kunnen we niets bereiken zonder de kracht van God. Het kwaad zal altijd tegen ons zijn, maar als we in Gods kracht het werk doen zullen we overwinnaars zijn.

Het werk van God kan niet zonder God zelf. Paulus roept de lezers op om voor Hem te bidden. Paulus laat zien dat we afhankelijk zijn van God alleen. We kunnen niet zonder gebed, we kunnen niet zonder de kracht van God. Hoe goed we ook kunnen kletsen, hoe goed we ook dingen kunnen organiseren, we kunnen niet zonder de werkelijke kracht van God. Het is een keuze, om God te betrekken in ons leven en ons werk.

Laten we er een keuze van maken om te bidden voor Gods werk. Laten we kiezen om tijd apart te zetten om geestelijk bezig te zijn voor het werk van God in onze stad of dorp. Laten we God betrekken bij Zijn werk.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.