Geestelijk geboren

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

God heeft ons een wapenrusting gegeven en dat is niet voor niets. We hebben een strijd aan te gaan en die strijd is geestelijk. Dit betekent ten eerste dat we niet de strijd aan hoeven te gaan met de mensen om ons heen. De strijd moet geestelijk worden gestreden om te kunnen overwinnen, daar is onze vijand en niet onze naaste.

6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. (Johannes 3:6,7)

Christen worden, betekent uit de Geest geboren worden. We zijn dan niet langer geestelijk dood, maar worden geestelijk levend. En dat is waar de strijd dan begint. Niet langer hebben die geestelijke overheden meer wat over ons leven te vertellen. Nu zijn we uit God geboren, uit Zijn kracht mogen we nu levend zijn, in de Geest.

En om in die positie stand te kunnen houden moeten we deze geestelijke wapenrusting aantrekken. En stuk voor stuk is deze geestelijke wapenrusting een werk om ons geestelijk leven te doen groeien. Stuk voor stuk roepen deze onderdelen ons op om in Gods kracht te wandelen en te leven naar Zijn wijsheid.

Soms kan het zo ongrijpbaar lijken, wat is het leven in de Geest? Wat is het verschil tussen de geest en het vlees? Zeker als we er weinig onderwijs in hebben gehad kan het zo mysteries overkomen. Maar deze wapenrusting is een weg om ons geestelijk leven te voeden en er in te groeien. Elk onderdeel is er op gericht om ons geestelijk leven vorm te geven en onze geest levend te laten zijn.

Geen van de onderdelen zijn magische formules waarbij we de duivel kunnen afschrikken. Hekserij werkt niet, het is puur onze geestelijke afhankelijkheid van God. Onze geest mag groeien door Zijn Woorden te laten leven in ons hart. Onze geest mag groeien door naar de Heilige Geest te luisteren.

Als het nog een vraag is wat het geestelijk leven nu eigenlijk is, mogen we bidden en God er om vragen. We mogen Hem vragen om ons geestelijk leven te laten groeien. We mogen Hem vragen om de openbaring van ons geestelijk leven.

13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden? (Lukas 11:13)

This entry was posted in 42 Lukas, 43 Johannes, 49 Efeze. Bookmark the permalink.