Woorden van autoriteit

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Het laatste onderdeel van de wapenrusting is het zwaard van de Geest. Het zwaard van de Geest is Gods Woord. Nu ben ik huiverig voor één ding, Gods Woord staat namelijk niet gelijk aan de bijbel. Dus we kunnen niet zeggen dat het zwaard gelijk staat aan de bijbel.

Ik ben me er zeer van bewust van het feit dat niet iedereen zomaar kan gaan verkondigen dat ze het Woord van God spreken. Daar moeten we zeker voor uitkijken. Maar de andere kant is dat we Gods mond niet moeten snoeren. God spreekt vandaag de dag nog steeds, ook buiten de bijbel om (niet tegen de bijbel in). En de sleutel zit hem in dit onderdeel van de wapenrusting.

Het is de Geest die spreekt door de bijbel, het is Gods Geest zelf die tot ons spreekt en ons het Woord van God openbaart. En daar moeten wij ons ook op richten tijdens het lezen van de bijbel. Het boek dat wij in onze handen hebben is niets meer dan wat gedrukte bladzijden. Het komt pas tot leven als we luisteren naar Gods Geest die Hij aan ons heeft gegeven.

Dus dit onderdeel van de wapenrusting is niet het boek dat we in handen hebben, het is de openbaring van God door Zijn Geest in ons leven. Wij kunnen de leugens van satan met gemak aanvallen door de kracht van de Heilige Geest. Het is en blijft een Geestelijk gevecht, een gevecht waar wij in Gods kracht de overhand mogen hebben.

We moeten niet bij de woorden blijven hangen. Woorden die iedereen anders kan interpreteren, we moeten ons bewust worden van de Heilige Geest die als vriend bij ons is komen wonen. En deze vriend openbaart de waarheid in ons leven, het Woord van God. En dat is het zwaard waarmee we de vijand kunnen aanvallen. Het Woord van autoriteit alleen door de Geest gesproken.

13 En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. 14 Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. 15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? (Handelingen 19:13-15)

Dit is een duidelijk voorbeeld van lege woorden en werkelijke woorden van autoriteit. Wij hebben geen autoriteit in onszelf, maar Gods Geest die in ons woont geeft ons dezelfde autoriteit als die van Jezus. En elke demon moet naar ons luisteren, omdat wij Gods woorden spreken.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.