De zaligmaker

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Jezus is de zaligmaker. Door Zijn werk maakt Hij ons zalig. Dit mag een woord zijn dat een beetje gedateerd lijkt. Het is één van die woorden die we vandaag de dag nauwelijks of niet gebruiken, of we gebruiken het in een andere context.

10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:10)

In het Oude en het Nieuwe Testament wordt dit woord gebruikt. En het is altijd in de context van een redding die God in ons leven brengt. Een redding van het kwaad, een verlossing van een slecht naar een heerlijk of een zalig leven. Jezus is onze zaligmaker, Hij is onze verlosser van de banden van de dood. Hij verlost ons van het kwaad en maakt ons leven een nieuw en zalig leven.

Ook dit is een geschenk van God dat we aan mogen trekken als onderdeel van de wapenrusting. Het is een manier van leven dat we hebben ontvangen van God. Zijn heerlijkheid en zaligheid mogen we aannemen in ons leven en er door wandelen hier op aarde.

2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Ons hele denken mag worden gereset en we mogen de zaligheid van God aantrekken. We mogen met een nieuwe motivatie en een nieuwe manier van denken leven in dat wat Gods volmaakte wil is. Dit is de helm van de zaligheid. Dit houdt het kwaad van ons weg. Zolang we wandelen aan deze wereld gelijkvormig hebben we niet de helm van de zaligheid als onderdeel van onze wapenrusting, we zijn dan zwak.

Maar als we er voor kiezen om te leven in Zijn zaligheid, in Zijn plannen voor ons leven dan zullen we sterk staan tegen het kwaad. Het kwaad zal ons niet kunnen pakken of aanraken, want we leven in Zijn bescherming. Van Hem komt alle zaligheid, van Hem alleen.

De helm van de zaligheid is meer dan alleen denken dat we gered zijn. Daar kan de duivel zo doorheen prikken. De helm van de zaligheid is een wandel, is de weg die God voor ons heeft. Een weg van zaligheid in Zijn afhankelijkheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.