De pijlen weerstaan

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Geloof is een onderdeel van de wapenrusting dat we nodig hebben in de actie. Op het moment dat er vurige pijlen op ons worden afgeschoten moeten wij daarop anticiperen met het schild van het geloof. Geloof heeft inzicht nodig om op het juiste moment te handelen vertrouwend op God.

De vorige onderdelen van de wapenrusting waren onderdelen die we standaard aan moeten doen. We moeten ons richten op God in alles wat we doen. Op die manier zullen we niet de verkeerde weg op wandelen, omdat we bezig zijn om op de juiste weg te wandelen. Het onderdeel zelf houdt ons weg van de verkeerde weg.

Het schild is een ander soort wapen. Geloof komt alleen tot uiting op het moment dat het beproefd wordt. Geloof is een bewustzijn, waarin we bewust zijn van Gods aanwezigheid. Vurige pijlen die op ons worden afgeschoten zullen proberen om in ons leven Gods aanwezigheid te doen verdwijnen. Maar ons vertrouwen op God zal deze pijlen tegenhouden.

Geloof komt niet uit een boekje, geloof is het kennen van Wie God is. Geloof is een schild dat de aanvallen van de duivel afslaat doordat het rotsvast blijft staan in het vertrouwen op God. Dit onderdeel kun je niet toepassen door bijbel te lezen of te bidden. Dit onderdeel is een keuze die we dagelijks moeten maken. Geloof is een keuze waar we ons alleen op voor kunnen bereiden door die keuze in gebed tot God elke dag weer te maken. En dit onderdeel kunnen we alleen ‘oefenen’ in de praktijk.

13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. (1 Korinthe 10:13)

Laten we groeien in geloof door elke pijl die op ons afkomt te weerstaan met het vertrouwen dat we in God mogen hebben. De pijlen zullen nooit te zwaar of te moeilijk zijn, we zullen ze altijd kunnen weerstaan, maar dan moeten we ons vertrouwen wel op God richten. En dat is precies het onderdeel van de wapenrusting waar Paulus het hier over heeft.

Geloof is God kennen als een God die om jou geeft. En dat geloof weerstaat alle pijlen van leugens die op ons afkomen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.