Schild van het geloof

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Geloof is niet iets tastbaars, geloof zal net als hoop en liefde altijd iets van het hart zijn. Nooit zullen we geloof kunnen omvormen tot iets tastbaars, het tastbare kan alleen het bewijs van het geloof zijn maar het zal altijd van binnen leven. Geloof wordt gevoed door gesproken woorden en gedachten, het is de overtuiging waar wij op vertrouwen.

28 Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. 29 Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. 30 Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! 31 Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? (Mattheus 14:28-31)

De lijn van het geloof is flinterdun. Dat wat ons handelen bepaalt in ons leven moet gevoed worden met het juiste vertrouwen dat we hebben in God. Op het ene moment vertrouwt Petrus op het woord van Jezus: ‘kom’ en het volgende moment vertrouwt Petrus op de angst voor het geweld om hem heen. Geloof is de manier van kijken in het leven. Waar zijn wij op gericht, waar richten ons vertrouwen op?

Paulus laat zien dat dit vertrouwen onderdeel is van de wapenrusting. Op het moment dat wij God vertrouwen in Wie Hij is en wat Hij doet voor ons zullen wij overwinnaar zijn. Eva viel voor de leugen dat God niet te vertrouwen is, als zij in haar geloof in God was blijven staan was er niets gebeurd. God is te vertrouwen, Hij is Wie Hij is.

We zullen aangevallen worden, net als Jezus werd aangevallen in de woestijn. De duivel probeerde Jezus aan het twijfelen te brengen over Wie God is voor Hem. Maar elk antwoord dat Jezus gaf, liet zien hoe sterk Zijn band is met de Vader. Jezus gaf niet op aan God, Zijn vertrouwen bleef sterk en daardoor was Hij onoverwinnelijk.

Geloof is als een schild waarmee we het kwaad van ons af kunnen houden. Als we naar God toe gaan zal het kwaad van ons wegvluchten. Dit is niet iets magisch, dit is het simpele feit dat het kwaad niet meer voor Gods troon kan komen. Geloof is een schild waarmee Gods woorden sterker spreken in ons leven dan alle andere woorden om ons heen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.