In vrede te wandelen

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Wat heeft het evangelie gebracht? Toen Jezus werd geboren, zond God engelen naar een aantal herders die op de schapen pasten in het veld. Nadat het goede nieuws was verkondigd zongen de engelen een nieuw lied. Dat lied geeft kernachtig weer wat het goede nieuws is dat God ons gegeven heeft.

14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. (Lukas 2:14)

Vrede met God, de vijandschap tussen God en ons mensen is door Jezus ongedaan gemaakt en wij mogen daarin wandelen. De vijandschap tussen God en de mens lijkt soms zo onrealistisch. God houdt van ons, waarom zou er vijandschap zijn.

Misschien is een betere vertaling voor het woord: ‘vrede’, het woord: ‘harmonie’. In de tegenwoordige tijd lijkt het al vrede te zijn als we geen ruzie met elkaar maken. Maar voor God is leven met respect voor elkaar nog geen vrede. Pas op het moment dat we in harmonie met elkaar wandelen, eenheid met elkaar hebben, is er werkelijk vrede. Alleen dan is ons hart vol met de vrede die in God leeft.

Het evangelie van de vrede bracht een eenheid tussen God en ons. Het bracht werkelijke vrede hier op aarde, in ons leven. Harmonie in ons denken en ons verlangen. En Paulus geeft ons aan dat we deze wapenrusting moeten aantrekken. Bereidheid om werkelijk in deze harmonie te wandelen voor Gods troon. Niet een vrede waarbij we God respecteren voor Wie Hij is, maar een vrede waarin we in harmonie met Hem leven.

Deze bereidheid is een verlangen is ons hart naar het verlangen van God. Deze bereidheid zoekt naar de wegen die God wil gaan. Deze bereidheid brengt overwinning over het kwaad omdat het het goede doet. Eigenlijk laat elk onderdeel van de wapenrusting zien dat we mogen wandelen met Gods gaven in ons leven, wandelen voor Zijn troon. Dan zal ons niets kunnen overkomen, het kwaad kan ons met geen vinger aanraken.

Laat de bereidheid in ons hart leven. We hoeven niet hard te vechten om te voldoen aan Gods eisen, we hoeven alleen maar onze bereidheid en verlangen te tonen naar deze vrede met God. We hoeven alleen maar onze schoenen aan te doen en Hij zal ons de kracht geven om in deze vrede te wandelen.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.