Bereidheid

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

De hele wapenrusting is met elkaar verweven. Het draait om de kracht die God ons gegeven heeft om zo te wandelen dat het kwaad ons niets kan doen. Als wij gericht zijn op het hemelse, op de waarheid, als wij Gods rechtvaardigheid de leidraad van ons leven laten zijn, zijn wij onoverwinnelijk.

Hiermee verweven is ook het schoeisel met de bereidheid van het Evangelie van de vrede. Het is te makkelijk om te zeggen dat dit betekent dat we bereid moeten zijn om het evangelie te verkondigen. Dan zou dit een magisch wapen worden. Daar waar de andere onderdelen van de wapenrusting duidelijk het kwaad van ons houden doordat we in God leven in Zijn kracht zou dit betekenen dat de duivel bang wordt van iemand die praat over het evangelie.

Maar juist de verwevenheid met de andere onderdelen laat zien dat deze bereidheid ten eerste gaat om te wandelen in de vrede van het evangelie. Het evangelie wordt in het Nieuwe Testament in zichzelf al als een kracht gezien. Het goede nieuws moet in ons een verlossende vrede brengen waardoor we in Hem kunnen wandelen.

Ik denk dat we de nadruk moeten leggen op het woord; ‘bereidheid’. Als er in ons een verlangen leeft om het evangelie toe te passen in ons leven, gaat daar een kracht vanuit. Als we bereid zijn om het evangelie werkelijkheid te laten worden in de vrede die het in ons leven brengt is dat een overwinning.

De toepassing is het evangelie van de vrede en die ontvangen we van God, maar de bereidheid moet van ons komen. En die bereidheid en dat verlangen is een wapen waar het kwaad niets tegen kan doen.

Honger en dorst is een wapen. Honger en dorst naar de werking van het goede nieuws dat vrede brengt in ons leven. Het kwaad is al overwonnen als er maar een verlangen in ons hart leeft om te leven in de vrede die Jezus heeft gebracht. Laten we dit verlangen opwekken. Laten we zoeken naar een leven in de aanwezigheid van God.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.