Rechtvaardig harnas

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Het woord ‘satan’ betekent zoiets als ‘lasteraar’ of ‘aanklager’. De duivel is een aanklager van de mens bij God. En dit is ook de manier waarop hij in ons leven invloed wil hebben. We worden aangeklaagd, we worden gelasterd, we worden overladen met schuldgevoel.

Het borstharnas van de gerechtigheid is een wapenrusting die ons daartegen moet beschermen. Een rechtvaardig leven geeft satan geen enkele reden om in ons leven vingers op zere plekken te leggen. Het beschermt ons hart, het maakt ons puur in ons leven. Onbevooroordeeld, ongedwongen, rechtvaardig in ons denken.

Hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen wij deze wapenrusting aantrekken? Ten eerste moeten wij ons realiseren dat het niet onze wapenrusting is maar het is de wapenrusting van God. Als God ons dit onderdeel geeft, betekent het dat het moet werken. God geeft ons dit harnas van de gerechtigheid, Hij zorgt er voor dat we zo kunnen leven met een rechtvaardig hart.

17 Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus. (Romeinen 5:17)

Rechtvaardigheid is een gave van God aan ons. Dit onderdeel van de wapenrusting is een geschenk van God waardoor wij rechtvaardigheid kunnen aantrekken en er door kunnen leven. En zo werkelijk als de dood is die Adam bracht in ons leven, zo werkelijk is die rechtvaardigheid die Jezus bracht in ons leven. We mogen het aantrekken in geloof en weten dat de werkelijkheid als een kracht van God in ons leeft.

Alle leugens die ons hart aanvallen op onze rechtvaardigheidsgevoel worden ongedaan gemaakt door het vertrouwen in het werk van God. Gods harnas staat sterk en ondoordringbaar. Elke keer mogen we kijken naar het bloed van Jezus en weten dat alle onrechtvaardigheid afgewassen is en we nu in Zijn kracht mogen wandelen.

Zo zullen we nooit meer zwak hoeven te zijn door de leugens die in ons leven proberen te regeren door ons te laten geloven dat we incompetent zijn in de heiligheid van God. God is waardig alle eer voor Zijn werk in ons. God is alle eer waardig voor alle rechtvaardigheid in ons leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.