Gericht zijn op de waarheid

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Deze geestelijke wapenrusting is niet iets wat we af en toe naast ons neer kunnen leggen. We moeten het altijd aan hebben. We moeten ons leven altijd vullen met de waarheid. Altijd bezig zijn met het zoeken naar Gods woorden. Op het moment dat we het even laten zakken zijn we zwak voor het kwaad. Er is geen rust in het leven van een christen, de enige rust die wij kunnen vinden is in Christus, in deze geestelijke wapenrusting. Alles wat daar buiten valt zal onrust geven en strijd.

Deze wapenrusting beschermt ons tegen het kwaad. In de vorige overdenking heb ik de waarheid besproken. Hoe belangrijk het is om de waarheid altijd bij ons te hebben. En dan gaat het niet om de bijbel op zich, maar het gaat om de waarheid die God aan ons openbaart. Maar waarom moeten we ons omgorden met die waarheid?

In onze strijd tegen het kwaad, gaat het vooral om de leugen. Het enige wapen dat de duivel heeft is de leugen. Het enige wat Eva de verboden vrucht deed eten is een leugen. En zo zullen we altijd worden aangevallen met raketten vol leugens. Leugens die ons anders doen denken dan de werkelijkheid is.

Op het moment dat wij ons omgorden met de waarheid staan we sterk. Waar we ook heen gaan de waarheid is met ons. Welke weg we ook bewandelen, al is het op het werk of andere dagelijkse bezigheden, de waarheid is altijd bij ons. De waarheid bij ons hebben betekent dan dat wij ons hart richten op Gods verlangen.

20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, (Fillipenzen 3:20)

Ons omgorden met de waarheid laat een levenshouding zien waar wij ons richten op een wandel met God. Niet langer leven wij met de leugens van deze wereld. De leugens die ons vertellen wat wij allemaal wel of niet nodig hebben in dit leven. Wij leven met de waarheid, de waarheid die bij Gods troon vandaan komt.

Ons omgorden met de waarheid vraagt van ons dat wij zoeken naar de waarheid, dat we gericht zijn op de waarheid. We moeten bewust bezig zijn Gods verlangen in ons leven werkelijkheid te laten worden.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.