Omgordt met de waarheid

Efeze 6

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, (Efeze 6:14-17)

Er is een verandering in ons denken gekomen ten opzichte van hoe Jezus en de apostelen dachten. Het schijnt dat we in onze tijd de waarheid niet meer kunnen weten, behalve de waarheid die de wetenschap verkondigt. Tegenwoordig hebben we het over respect voor waar de ander van overtuigd is of het nu de waarheid is of niet. Het is tegenwoordig niet meer van belang wat de waarheid is, maar eerder waar je je goed bij voelt.

Het eerste onderdeel van de wapenrusting is de riem van de waarheid. Dit wordt moeilijk als we er ook van overtuigd zijn dat we de waarheid niet kunnen weten. Hoe kunnen we ons leven gordelen met de waarheid. De andere kant is ook nog dat we overtuigd kunnen zijn van onze eigen waarheid, wat helemaal niet Gods waarheid is.

De oplossing is erg simpel. Wat we niet weten, hoeven we ook geen standpunt over in te nemen. De waarheid kennen staat niet gelijk aan overal een mening over hebben. We hoeven de bijbel niet te interpreteren om het er mee eens te zijn. Dat wat God aan ons geopenbaard heeft is genoeg waarheid om ons mee te omgorden.

In de bijbel staat dat als we bidden God antwoordt. Dit is een waarheid waar we niet omheen kunnen. We hoeven het niet te interpreteren, we hoeven er geen mening over te hebben, het is een waarheid waar we ons mee kunnen omgorden. En zo staat de bijbel vol met deze waarheden.

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. (Deuteronomium 6:6-9)

Zoals in het oude testament de Israëlieten werden opgeroepen om de woorden van God in hun hart te bewaren, hun kinderen de woorden in te prenten zo moeten wij ook de woorden van God altijd bij ons hebben, waar we ook naar toe gaan. Daarom is het zo van belang dat wij net als David veel tijd besteden aan het lezen van het woord van God. Het moet in ons hart leven, altijd op zoek naar meer van Zijn openbaringen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.