Het verschil

Efeze 4

17 Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, 18 verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. 19 Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. (Efeze 4:17-19)

Paulus schrijft dit allemaal omdat hij een duidelijke lijn wil zetten tussen een leven met God en een leven zonder God. Vers 18 heeft het over een leven dat vervreemd is van het leven dat uit God is. Er is blijkbaar een leven dat uit God kan zijn. De kracht, de liefde, de vrede, alles voor dit leven kunnen we uit God ontvangen.

Als men wist wat ze missen, dan zou men misschien wel een hele andere keuze maken. Maar het hart is niet open voor de woorden van God. Het verstand is verduisterd er kan geen licht bij komen. Ze geven zich liever over aan de lusten van dit leven. Ongevoelig is men geworden voor elk soort van moraal.

We zien het op tv, we zien het buiten op straat, we horen het op ons werk. Wat tegenwoordig normaal is, begint aardig te lijken op Sodom en Gomorra of misschien wel erger. En Paulus wil dat we ons richten op het lichaam van Christus zodat we niet eens tijd hebben om ons op de wereld te richten. We moeten daar ver van blijven.

Paulus schetst hier het beeld van de wereld. Niet een beeld om jaloers op te worden. Het zijn slaven, het zijn mensen die leven in de duisternis. En dit beeld moeten wij in ons gedachten planten zodat we niet meer gaan flirten met deze wereld. Het is het oude leven waarin niets ons hart kan verzachten.

We moeten schrikken. Dit is niet wat we willen. Leven in het koninkrijk van God, dat is wat we willen. Leven in de liefde van de Vader dat is wat we willen. Een verduisterd leven is zo eenzaam en alleen, maar een leven in een koninkrijk van God is leven in eenheid met God en de mensen om ons heen.

Paulus beschrijft het zo extreem om ons bang te maken én omdat het de waarheid is. Laten we hier vandaan blijven. Laten we ons hier niet mee inlaten. Laten we gaan vechten voor het lichaam van Christus en onze taak daarin.

 

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.