Uit Jezus

Efeze 4

15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. 16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeze 4:15-16)

God heeft er voor gekozen om Jezus te sturen. In Hem vindt het plan van God voleinding. Jezus is een nieuwe generatie begonnen, het volk van God in het koninkrijk der hemelen. Wij, Zijn gemeente zijn deze nieuwe generatie, een volk voor God alleen.

Jezus is de Zoon van God, de eerstgeborene die in dit koninkrijk woont dicht bij de Vader. En daarom zijn wij Zijn broers en zussen omdat ook wij dicht bij de Vader mogen wonen door het bloed van Jezus. Jezus is het hoofd van dit koninkrijk van dit lichaam van gelovigen. En uit Hem worden wij als lichaam samengevoegd.

Als gemeente worden wij samengevoegd als een lichaam. De liefde die wij voor elkaar hebben is de kracht van die eenheid. Wij moeten er van doordrongen zijn dat wij een lichaam zijn en niet zonder elkaar kunnen. Een oog kan niet zonder een ooglid, zo kunnen wij niet zonder de gemeente. En Jezus is daar de grondlegger van.

Uit Jezus komt deze kennis, uit Jezus komt deze liefde, uit Jezus komt de kracht. Hij is het hoofd van het lichaam hier op aarde. Jezus is actief bezig met Zijn gemeente op dit moment. Jezus heeft een plan, Jezus heeft een verlangen zodat wij hetzelfde als Hem kunnen bereiken.

Eén lichaam, een gemeente die in liefde met elkaar wandelt. Een gemeente waarin we ons leven durven te geven voor de ander. Een lichaam dat groeit naar volwassenheid in Jezus. En Jezus is het die ons vast houdt en samen brengt. Jezus is in mijn leven bezig om mij onderdeel te laten zijn van het lichaam van Christus in volwassenheid. We zijn individuen die door liefde met elkaar in eenheid wandelen.

Als we allemaal uit Jezus onze kracht zoeken zullen we samen wandelen in eenheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.