In liefde naar de waarheid

Efeze 4

14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Efeze 4:14-15)

Hoe kunnen we nu de waarheid weten? Iedereen schijnt zijn eigen waarheid te hebben, dus we kunnen eigenlijk niemand geloven. Dit is wat ik vaak hoor in gesprek met mensen over het geloof. Er schijnt zelfs geen honger meer te zijn voor echte waarheid. We hebben ongemerkt met elkaar de afspraak gemaakt dat iedereen zijn eigen waarheid mag hebben.

Paulus is heilig overtuigd van zijn waarheid. Maar dat kan tegenwoordig niet meer, Paulus is overtuigd van zijn gelijk maar dat hoeft nog niet de waarheid te zijn. Nu kan een leugen vele kanten hebben, maar er is altijd maar een waarheid. God heeft de waarheid en niemand kan daar tegen in gaan, Hij is God onze schepper en wij Zijn schepping.

We kunnen op sektarische wijze aan onze waarheid proberen vast te houden. We kunnen met alle geweld proberen vast te houden aan onze waarheid. Maar Paulus roept ons op om in liefde ons vast te houden aan de waarheid. In liefde te weten dat God met ons is en ons zal doen groeien naar de waarheid.

De basis van de waarheid ligt in God uit Hem moeten wij het ontvangen. De Geest die in ons woont zal nooit vrede geven met de leugen. Als kerk moeten we elkaar opbouwen in liefde, elkaar opbouwen om te groeien naar die liefde in God. Als kerk moeten we er zijn om te groeien in Jezus, die de waarheid is.

Het antwoordt voor de leugen is de groei die we mogen ontvangen in Jezus. Als we groeien naar de waarheid, als we groeien in Jezus is er geen plaats voor de leugen. Groeien in Jezus beschermt ons voor de leugen, groeien naar volwassenheid maakt ons sterk in de waarheid. Mensen kunnen ons vertellen dat waarheid niet bestaat, maar als God het openbaart mogen we sterk staan in Jezus.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.