Eenheid in geloof

Efeze 4

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, (Efeze 4:11-13)

Waar moet aan gewerkt worden in de gemeente? Deze vraag is voor de kerk van vandaag erg relevant. In de comfortabele tijd waarin de kerk zich bevindt in West-Europa zijn we door de luxe in slaap gesukkeld en ons niet meer bewust van het doel van de gemeente. Maar als christenen hebben we een doel voor dit leven en dat is niet schatten vergaren die kunnen verroesten.

Vers 12 heeft het over werken van dienstbetoon. Nu wordt bij deze zin vaak gedacht aan goede daden richting de wereld. We moeten ons beste beentje voor zetten zodat de wereld goed over ons denkt. Maar de context laat heel iets anders zien, deze goede werken zijn er voor de opbouw van de gemeente. In de eerste plaats moeten we elkaar dienen, moeten we elkaar sterken als lichaam van Christus.

Als gemeente moeten we er voor elkaar zijn dat we groeien in eenheid van het geloof. Nu kan ook dit weer makkelijk fout worden begrepen. Want als we geloof zien als een hoop woorden bij elkaar dat aangeeft hoe wij denken dat het in elkaar zit, moeten we er voor zorgen dat iedereen hetzelfde denkt. We hebben dan een geloofsbelijdenis waar iedereen een soort mentale handtekening onder moet zetten.

Maar geloof is een vertrouwen op God, geloof heeft geen geloofsbelijdenis nodig, geloof is een vertrouwen dat God met ons is en voor ons is. Geloof komt voor uit het kennen van de Zoon van God, het kennen van Zijn liefde en Zijn trouw. Zonder die persoonlijke relatie kan er nooit het geloof zijn zoals het in de bijbel bedoelt is. We kunnen niet vertrouwen op iemand die we niet eens kennen, maar als we God leren kennen dan kunnen we op Hem vertrouwen.

In Efeze 3 bad Paulus dat we als gemeente de liefde van God leren kennen, dat is wat Paulus hier ook bedoelt met het opbouwen van de gemeente. De 5 ambten zijn er niet om tussen God en ons in te staan maar ze zijn er om ons tot God te brengen Hem te leren kennen. Alleen dan kan er een eenheid in ons geloof zijn, omdat het een en dezelfde God is waarop wij vertrouwen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.