5 Ambten

Efeze 4

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, (Efeze 4:11-12)

Het staat er zo stellig, sommigen onder ons zijn apostelen, anderen zijn profeten en ga zo maar door. Maar alle vijf de posten zijn er om de gemeente toe te rusten tot opbouw van het lichaam van Christus.

Soms zijn we een gemeente als een bedrijf met een bedrijfsstructuur. De dominee of voorganger aan het hoofd met de leiders of ouderlingen om hem heen. Men probeert de kerk te besturen met al zijn facetten, financieel, pastoraal, etc. Maar wat is het doel van de gemeente, het lichaam van Christus zijn hier op aarde. Alle christenen samen zijn hier nog op aarde om als Christus hier op aarde te zijn.

Er zijn van die studies over deze 5 ambten. Elk ambt wordt in detail belicht met een functioneringsbeschrijving. Maar volgens mij is het doel dat Paulus het hier beschrijft niet dat we een duidelijk beeld hebben van deze 5 ambten maar dat we zien dat de noodzaak draait om Christus in onze gemeente.

In hoofdstuk 3 begon Paulus met Gods plan, een plan waarin Jezus als reddingsboei niet alleen voor de joden maar voor de hele wereld werd uitgegooid. De liefde die God laat zien door Zijn Zoon te openbaren aan ons. Paulus wil dat wij in die liefde leren leven en wandelen zodat we Gods liefde kunnen begrijpen. We hebben elkaar, we hebben de gemeente nodig om samen te wandelen in die liefde van God.

In hoofdstuk 4 gaat Paulus verder dat we er hard aan moeten werken, niet met plannen maar door de Geest van God die in ons leeft. De kracht van de Geest die ons leven veranderd van binnen en de kracht van de Geest die werkt als lijm in de gemeente. Die Geest geeft ambten in de mensen om hier met elkaar aan te werken, de eenheid van de gemeente. We zijn er niet om mooie instituten bij elkaar te houden we zijn er om in onze huizen samen te komen zoekende naar de woorden van God. We zijn er om naast elkaar te staan in de eenheid van de Heilige Geest.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.