Volwassen christenen

Efeze 4

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, (Efeze 4:11-13)

Het is de bedoeling dat we volwassen worden. En volwassen worden houdt in dat we groeien in ons geloof, groeien in onze kennis van de Zoon van God. En dit is geen boekenkennis dit is een relationele kennis. Want alleen door Hem te leren kennen kunnen we geloven.

Volwassen worden in ons geloof is God steeds beter leren kennen. Weten hoe Hij denkt, weten wat Zijn verlangens zijn. Zoals Jezus en de Vader een zijn zo moeten wij ook groeien naar die eenheid met de Vader en met Jezus. Wij moeten in Jezus zijn en Hij in ons.

Dit gaat niet vanzelf, het is geen virus die zich in ons leven vast maakt en ons leven veranderd, dit is een samenwerking tussen God en ons. Jezus in ons is onze deur open zetten voor Hem om in ons leven te komen. Het is een beslissing waarin we ons niet langer afsluiten voor het licht van deze wereld, voor het licht dat alles openbaart in ons.

Als een kind niet volwassen wordt is er iets ernstigs aan de hand. Als een christen niet volwassen wordt is er iets ernstigs aan de hand. Het geloof groeit niet, een relatie met God groeit niet. Het geloof is dan dood. Als gemeente zijn we er voor elkaar dat we daarin groeien. Groeien tot de maat van de grootte van de volheid van Jezus. Zoals Jezus wandelde met de Vader op aarde, zo mogen wij ook wandelen met de Vader.

Jezus is de openbaring van Gods liefde, hoe Hij verlangt naar ons leven. De Vader wil met ons wandelen, wil het beste voor ons leven en Christus is het ultieme voorbeeld dat wij mogen volgen, niet in eigen kracht, maar in de kracht van Zijn Geest. Wij moeten het opstandige dat wij leren in de wereld van ons afleggen en luisteren naar de liefde van God en daarin wandelen tot dezelfde hoogte als Jezus daarin wandelde. Zo zijn we gemeente.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.