Geestelijke ambten

Efeze 4

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, (Efeze 4:11-12)

Er zijn nu nog steeds apostelen, profeten of een van de andere taken in de gemeente. En waarom ik er zo van overtuigd ben is simpel de reden waarom die taken er zijn in de gemeente. Volgens Paulus zijn die taken er om de gemeente toe te rusten om tot de volheid te komen als lichaam van Christus. En dat doel is niet verdwenen toen de laatste apostel die Jezus persoonlijk hier op aarde heeft gekend stierf.

Jezus heeft een doel met Zijn lichaam hier op aarde, de gemeente van Christus moet worden opgebouwd. En daar heeft Hij deze geestelijke taken voor gegeven. Ze zijn er niet om naar op te kijken, ze zijn er om van te leren. We doen zo krampachtig met deze taken alsof er niemand goed genoeg is om deze taken te hebben. Maar dat is het doel helemaal niet van deze taken.

Pauls was de minste onder de minsten om de taak uit te voeren die hij heeft ontvangen. Daarom zijn het ook geestelijke gaven die Jezus geeft, zodat we door de kracht van de Geest deze taken kunnen uitvoeren.

De vraag is niet wie we in de gemeente apostelen moeten gaan noemen. De vraag is niet wat voor gaven de ander heeft ontvangen. De vraag is welke geestelijke gave heeft Jezus jou gegeven? Want zoals ik deze overdenking opende met de opmerking dat er nu nog steeds apostelen zijn, zo heeft een ieder van ons een geestelijke gave ontvangen. Er zijn nog steeds apostelen en profeten, maar men weet het niet. God geeft nog steeds deze geestelijke ambten maar velen weten het niet.

In ons woont de Geest van God en Jezus heeft een taak voor ons. En aan ons is de taak om daar op gericht te zijn. Niet gericht op dogma’s over deze taken, maar gericht op de taak en de gave die Jezus ons heeft gegeven. De taak om de gemeente geestelijk op te bouwen. Dit heeft niets te maken met wie er geschikt voor is, dit heeft te maken de geestelijke gaven die Jezus ons geeft.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.