Op oorlogspad

Efeze 4

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. (Efeze 4:7-10)

Het kan best moeilijk zijn om te begrijpen waarom Paulus hier een tekst uit Psalm 68 aanhaalt. In de context van de eenheid van de gemeente, de liefde van God en het kennen van God door te leven in die liefde als gemeente lijkt zo’n tekst weinig te betekenen. Maar juist die context helpt ons om te begrijpen wat Paulus hier wil zeggen.

In dit bijbelboek wordt een geestelijk leven geopenbaard. Een geestelijk leven dat gepaard gaat met een geestelijke strijd. En deze geestelijke strijd is in principe al gewonnen voor ons door Jezus, wij hoeven Hem daarin alleen maar te volgen.

19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! (Psalm 68:19)

In Psalm 68:19 (18) is de tekst iets anders, daar wordt een beeld geschetst van een koning die op oorlogspad is geweest en terugkomt als een overwinnaar. De koning heeft de buit meegenomen om die uit te delen onder de mensen. En dit is veel betekenend voor de tekst van Paulus.

Wij hebben een geestelijk leven ontvangen door de overwinning van Jezus, maar ook een geestelijke autoriteit. Toen Jezus hier op aarde was heeft Hij het kwaad overwonnen en heeft het ten schande gezet. Hij heeft net als de koning in psalm 68 de vijand gevangen genomen en nu moeten ze Hem gehoorzamen. En zo hebben wij als Zijn dienaars ook die autoriteit ontvangen.

Toen Jezus op Zijn overwinningstocht thuiskwam heeft Hij geestelijke gaven gegeven aan de mensen in Zijn koninkrijk. Geestelijke gaven van overwinning. Zoals Jezus tegen Petrus zegt dat de kerk gebouwd zal zijn op de openbaring van Gods plan in Jezus en het kwaad de kerk niet zal kunnen verslaan, zo heeft Jezus de kerk het wapentuig gegeven om staande te blijven.

Jezus is naar de aarde gekomen om een strijd te strijden tegen het kwaad. Hij kwam hier en heeft overwonnen en keerde terug om het plan volmaakt te maken. Jezus heeft ook in jou het kwaad overwonnen en jou de kracht gegeven om te blijven staan in Zijn Geest.

This entry was posted in 19 Psalmen, 49 Efeze. Bookmark the permalink.