Geestelijke leiderschap

Efeze 4

7 Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9 Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? 10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. (Efeze 4:7-10)

Het woord ‘maar’ geeft een link aan met het voorgaande. Nu lijkt die link niet zo duidelijk. In het voorgaande heeft Paulus het over de eenheid in de gemeente door de Geest van God. Nu heeft Paulus het over dat Jezus opvoer naar de hemel. Wat heeft dit met elkaar te maken? Wat het opvaren van Jezus naar de hemel te maken met de eenheid van de gemeente in de kracht van Gods Geest.

Aan het einde van vers 8 wordt duidelijk dat het opvaren van Jezus gepaard ging met het uitdelen van gaven aan de mensen. Jezus heeft gaven gegeven aan de gemeente om werkelijk Zijn gemeente hier op aarde te zijn. De eenheid in de Geest, de eenheid in de hoop moet worden begeleidt door leiderschap in de gemeente.

Maar wat houdt die leiderschap in? Zijn dat gaven van charisma? Zijn dat gaven van intelligentie? Zijn dat gaven van goede leiderschap? Wordt de kerk bijeen gehouden door een goede leider die gewaardeerd wordt door de gemeente?

11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, (Efeze 4:11)

Het zijn geestelijke gaven die Jezus ons heeft achter gelaten toen Hij opvoer naar de hemel. Het zijn gaven van leiderschap in geestelijke zin. Het studeren van theologie of het goed kunnen organiseren van activiteiten zijn niet de gaven waar Paulus het over heeft. De gaven zijn geestelijke gaven, gaven die alleen door de kracht van de Geest beoefent kunnen worden.

Dit heeft niets met het succes van een persoon te maken. God zoekt nooit het succesvolle van deze wereld om de gemeente te leiden, God is altijd op zoek naar het nederige, het minste om Zijn werk hier op aarde te doen. Want dan kan Zijn Geest ten volle Zijn werk doen. Jezus heeft gaven gegeven van leiderschap, toen Hij deze aarde verliet. Geestelijk leiderschap, in mensen die door de Geest wandelen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.