Eén God en Vader

Efeze 4

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Efeze 4:3-6)

Er wordt nog weleens geroepen dat alle religies één en dezelfde god zijn. Ook onder christenen is dit een veel gehoorde klank, met als achtergrond de gedachte om vrede te stichten tussen de mensen. Of men god nu krishna of allah noemt het is allemaal één pot nat.

Er is inderdaad maar één God voor alle mensen. Er is maar één schepper van ons allemaal, onze Vader in de hemel. En als deze ene God ons had geschapen zonder keuze zodat we slaafs Hem kunnen dienen dan maakt het inderdaad niet uit in welke vorm we dat doen. Maar het verschil zit hem hierin, wij hebben een keuze om op Hem te vertrouwen in de weg die Hij met ons wil gaan.

God heeft dus keuzes gemaakt met deze schepping. God is een weg gegaan en wij moeten daarop vertrouwen of we gaan onze eigen weg. God verlangt geen slaafse dienstbaarheid waardoor we geluk kunnen vinden in dit leven of hierna, want dat kan met elke vorm van religie. God verlangt naar een leven samen in vertrouwen en liefde met elkaar.

Er is maar één God en Vader en dit samenleven kan niet als God Zich elke keer anders voordoet. We kunnen God nooit leren kennen in een relatie van liefde als we elke keer met een andere uitleg van Hem te maken hebben. In een relatie van liefde is er volledige openheid en mogen we elkaar leren kennen zoals we werkelijk zijn. Zo mogen we God ook leren kennen voor Wie Hij werkelijk is.

Er is maar één waarheid en vele leugens. Als we deze ene God willen leren kennen moeten we Hem serieus nemen ons tot Hem richten. Dat kan als je hindu bent of moslim maar ook is dit essentieel voor een christen. Als we ons richten op deze ene God en Vader zal Hij tot ons spreken en ons deze ene hoop geven zodat we tot Hem kunnen komen.

De boodschap van één God en Vader geldt voor elke religie, ook voor het christendom, maar er is maar één antwoordt er is maar één hoop waar we op uit zullen komen. En alleen God de Vader kan ons dat antwoordt geven, Zijn Geest van waarheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.