Ijveren

Efeze 4

3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Efeze 4:3-6)

Hoe beijveren we om de eenheid te bewaren? Deze vraag kunnen we alleen beantwoorden in de context van de hele brief. Paulus legt de nadruk in deze brief op het persoonlijke geestelijke leven, de gave die God ons gegeven heeft om het nieuwe leven in het nieuwe koninkrijk te leven. Jezus woont in ons door die Geest en wij zijn nu onderdeel van Hem, wij hebben Zijn dna in ons.

Het woord ‘beijveren’ betekent dat we ons er voor inzetten. Deze inzet is niet een proberen en kijken of het misschien lukt, deze inzet is alles op alles zetten om het doel te bereiken. En het doel is de eenheid in het lichaam van Christus.

Nu zijn er allerlei initiatieven om een eenheid in het verdeelde landschap van de kerk te bewerkstelligen. Maar net als een huwelijksakte geen eenheid in een huwelijk kan geven zo kunnen plannen geen eenheid in de kerk geven. Eenheid heeft met elk individu te maken. Leiders kunnen een convenant ondertekenen maar als de leden er niet naar gaan leven hebben we geen eenheid.

Beijveren betekent dus niet dat we grootscheepse activiteiten opzetten om te zorgen dat we een lijken. Beijveren betekent dat we aan onszelf werken. Zoals Paulus hoofdstuk 3 heeft gebeden dat wij innerlijk zullen veranderen en daardoor met de hele gemeente één mogen zijn in ons begrijpen van Gods liefde, zo moeten wij in de eerste plaats voor onszelf bidden.

Ijveren voor de eenheid in de Geest is in de eerste plaats dat wij vechten voor ons leven als de tempel van de Heilige Geest. We bidden en verlangen naar Gods kracht die ons leven heiligt. Dan zijn wij een steen in de grote tempel waar God in woont en Jezus de hoeksteen is.

Zo gauw we een stap verder gaan voordat we deze stap hebben gezet, zetten we ons niet in met ijver voor de eenheid in de Geest maar met passie voor de eenheid onder mensen. En die eenheid zal altijd verbroken worden. Maar als we uit de Geest wandelen zal er een eenheid zijn die nooit verbroken kan worden.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.