God wil Zich bewijzen

Efeze 2

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeze 2:4-7)

Zou het niet fijn zijn als we inwoners van de hemel mogen zijn? Dicht bij de Vader mogen leven, samen met Jezus tot eer van God mogen wandelen. Feit: wij zijn nu al hemelse burgers, ons koninkrijk is het koninkrijk der hemelen. Dat is het werk van Jezus.

Ik heb het al vaak willen benadrukken, het werk van Jezus is niet alleen dat we vergeven zijn, het werk van Jezus omvat het hele reddingsplan van God. En dat reddingsplan houdt in dat Hij ons leven helemaal wil vernieuwen zodat wij weer de Zijnen kunnen zijn.

En wat wij daardoor zullen weten is vers 7. Dan zullen we begrijpen hoe groot Gods goedertierenheid is. God wil bewijzen hoe groot Zijn genade is, hoezeer Zijn hart brandt van liefde om ons het beste te geven. En de enige manier om dat te bewijzen is door het te doen. Door Zijn liefde te laten werken in ons leven, zodat wij Zijn kracht en liefde ontvangen om het beste te ontvangen.

Als ik vers 7 zou moeten samenvatten zou het zo moeten klinken: ‘God wil Zijn ware aard laten zien.’ Vanaf het moment dat de duivel met Eva bezig was heeft hij de wereld willen afleiden van Gods ware aard. De wereld kent God niet zoals Hij werkelijk is. Ze zien een boze God daarom willen ze er maar helemaal niet aan beginnen. Ze zien een strenge God die onze vrijheid wil beperken.

God heeft het hele reddingsplan uit de kast gehaald zodat wij zullen zien Wie Hij werkelijk is. God wil niet langer gezien worden door verblinde ogen, Hij wil dat wij zien hoe vol van liefde Hij is voor de mensen hier op aarde. Zijn genade is onbeschrijfelijk groot, God wil dat wij het ervaren zodat we het weten diep in ons hart.

Laten we onze ogen openen voor die heerlijkheid. Laten we niet langer onze ogen verblinden met de leugens van de duivel, maar laten we zien Wie God werkelijk is. De genade en goedheid die in Hem leeft zal aan ons worden geopenbaard, laten we er in leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.