Puur genade

Efeze 1

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – (Efeze 2:4-5)

In de vorige overdenking had ik al een begin gemaakt met elke zin te ontleden. Uit elke zin zouden we een dogma kunnen formuleren. Maar dat is niet de bedoeling, de bedoeling is dat ons geloof, ons vertrouwen in God groeit. Wij moeten staan op deze beloften die God aan ons geeft. Met alle overtuiging die in ons leeft moeten we ons leven laten leiden zodat we wandelen naar Gods beloften.

In eerdere overdenkingen heb ik al de nadruk gelegd op het contrast tussen dood en leven. Als men dood is kan men niets doen, er zit geen leven in. Een dood lichaam, ligt daar maar en moet verplaatst worden door andere mensen. Dat is voor elke persoon het geestelijk uitgangspunt in dit leven, zo worden we geboren, zonder leven.

Soms word ik moe van de passiviteit die veel christenen hebben in hun geloof. Het is allemaal genade van God, God heeft ons gered zonder dat wij er ook maar iets aan gedaan hebben. En dat klopt natuurlijk, deze zin laat het zo duidelijk zien. Vanuit een positie waar wij niets weten en niets kunnen doen stapt God op ons af en maakt ons levend. Niets uit onszelf, maar alles uit God.

Het is geen cadeau van God voor goede mensen, het is geen cadeau voor mensen die Hem dierbaar zijn, het is een cadeau voor mensen die Hem haten in hun overtredingen. En dit is zo tekenend voor onze Vader in de hemel. In Zijn liefde en barmhartigheid stelt Hij Zich compleet kwetsbaar op voor iedereen. En met die kwetsbaarheid heeft Hij ons bevrijd zonder dat wij er ook maar iets aan gedaan hebben.

Dit is zo’n heerlijke boodschap van genade. Paulus wil ons duidelijk maken dat het God alleen is die in deze relatie het voortouw heeft genomen. En dat moet het uitgangspunt zijn van ons geloof. Pure dankbaarheid, puur vertrouwen, pure afhankelijkheid, want God is hieraan begonnen en Hij zal voleinden waar Hij aan begonnen is. En wij mogen perplex staan en vol bewondering voor deze immense genade, elke dag weer.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.