Rijk in barmhartigheid

Efeze 1

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – (Efeze 2:4-5)

In deze twee verzen staan een aantal hele kernachtige zinnen. Zinnen die zoveel lading hebben in slechts een aantal woorden dat ik er tijd voor nodig heb om ze te laten doordringen.

De twee woorden, ‘maar God’, zijn hoopgevende woorden. God is een eigenwijze God. Sommige mensen zien eigenwijsheid als een slechte eigenschap, maar soms moeten we gewoon tegen de stroom van alle meningen ingaan en het op onze eigen wijze doen. Hoe slecht de situatie er ook voor lijkt te staan, we moeten het doel voor ogen houden al zegt de hele wereld dat het gedoemd is te mislukken. God is een eigenwijze God die ondanks onze penibele situatie toch door is gegaan.

En waarom is God eigenwijs? Omdat Hij rijk is in barmhartigheid. Soms vraag ik me af waarom God nog steeds hoop heeft in mijn persoonlijk leven, het is Zijn barmhartigheid en Zijn genade. God is rijk, vol van (tot overstromen toe) barmhartigheid. Dat betekent dat Hij niet kijkt naar onze rotzooi maar Hij kijkt naar hoe Hij ons uit die rotzooi kan halen. Dat is Zijn barmhartigheid, Hij is vol van erbarmen over ons leven zodat wij uit de dood levend mogen worden.

En die barmhartigheid wordt geuit in de liefde die in Hem woont. En het mooie aan de uitleg die Paulus ons geeft over dit stukje liefde is praktische toepassing. Er leeft een liefde in Zijn hart voor ons, een verlangen voor het beste voor ons leven. En dat blijft daar niet, want dan is het geen liefde, de liefde moet praktisch worden om werkelijk liefde te zijn. En dat heeft God gedaan. In Zijn barmhartigheid, in Zijn liefde is eigenwijs doorgegaan met Zijn plan en heeft uitgevoerd.

God had kunnen stoppen, God had overnieuw kunnen beginnen, maar dan zouden deze woorden niet van toepassing kunnen zijn op onze Vader in de hemel. Want dan zou Hij niet rijk zijn in barmhartigheid, want er zit een limiet aan. Dan zou Zijn liefde niet praktisch zijn geworden, want Hij zou dan opgegeven hebben, en liefde geeft nooit op. Ben ik even blij dat God is Wie Hij is, dat Hij niet opgeeft in mijn leven. En Hij geeft niet op in jouw leven, Zijn genade is nieuw elke morgen. Grijp je kans.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.