Verschil tussen leven en dood

Efeze 1

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – (Efeze 2:4-5)

In de bijbel wordt heel duidelijk aangegeven dat een leven weg van God een dood leven is. Een leven in ongehoorzaamheid aan God is een leven waarin men niet zelf kan kiezen, maar geleefd wordt, dus dood is. Zoals een pop niet zelf kan bewegen maar bewogen moet worden zo zijn zij die naar het vlees in deze wereld wandelen, dood.

En die dode ervaring hebben wij allemaal, wij zijn niet christelijk of met de woorden van deze tekst, levend geboren, wij zijn dood geboren. En in die dode staat komt God naar ons toe met de redding om ons van die dode staat van slavernij te verlossen. En daarin kunnen we de weg niet afsnijden doordat we toevallig christelijk geboren zijn en zoveel kennis van de bijbel hebben. Ook dan moeten we gaan inzien (hoe goed we ons ook voelen) dat we dood en door God levend gemaakt moeten worden.

Dat is Zijn grote liefde die we niet uit het oog mogen verliezen. We moeten niet naar onze zondige toestand kijken met machteloosheid, we moeten kijken naar Gods liefde. God is een plan begonnen nog voordat er ook maar enig teken van succes was. God is in Zijn genade begonnen aan het plan en de werkelijkheid van de verlossing van de dood. Ook al waren wij nog mensen die nog geen enkel berouw hadden, God had en heeft hoop.

Durven we te erkennen dat ons oude leven dood was? Durven we te erkennen dat we wel geholpen moeten worden door het werk van Jezus om weer levend te worden? Niet pas als we ‘naar de hemel’ gaan, nu moet dat gebeuren, nu moeten we werkelijk levend gemaakt worden van de dood waarin we alleen maar poppetjes zonder een eigen wil zijn.

Met Christus mogen we nu opstaan uit die dood, waar satan ons vast wil houden. Met Christus mogen we levend worden waarin we in vrijheid de Vader lief mogen hebben met heel ons hart, met al onze kracht en al ons verstand. Het is een verschil tussen leven en dood.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.