Het contrast

Efeze 1

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Efeze 1:22 – 2:3)

Waar ik me wel vaker over kan verbazen is het extreme contrast met de huidige situatie in deze wereld en het verlossende werk van Jezus. Het is van slaaf naar miljardair, van complete duisternis naar een alles overweldigende licht. Het contrast is te groot om eigenlijk te kunnen beschrijven.

5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1:5)

Hoofdstuk 1 van Efeze staat ook in zo’n extreem contrast met vers 2 en 3 van hoofdstuk 2. Het is licht en duisternis. Waar er licht is kan geen duisternis zijn en als er volkomen duisternis is betekent het dat er geen licht is. Ons leven moet zo extreem zijn, we kunnen niet schuilen achter onze opvoeding zolang we niet 100% in dit licht wandelen.

Ik wil hier niet een discussie houden over hoe het werkt, God is geen machine die bij elke persoon hetzelfde werkt, maar wat mij wel duidelijk is, het is extreem. De duisternis van het kwaad, de leugen van de duivel het is allemaal een uiting van leegte en slavernij. En of we nu in een christelijk gezin zijn geboren of niet wij moeten allemaal in DIT leven verlost worden van deze duisternis.

Want dan zullen wij net als Paulus kunnen erkennen dat wij ook in het leven wandelen, dat wij ook autoriteit over ons eigen leven hebben genomen in de kracht van de opstanding van Jezus. Want dat is wat er moet gebeuren, niet langer zijn wij meer slaven van het vlees, maar we hebben autoriteit genomen door de kracht van God over ons leven.

Dit is waar onze Vader in de hemel naar verlangt. Het is niet wat God van ons vraagt voor Zichzelf, het is waar Hij naar verlangt voor ons leven. Verlost van die leugens die ons werken laat doen waardoor wij ons doel mislopen. Werken van ongehoorzaamheid aan de liefde en rechtvaardigheid van de Vader. Het is het een of het ander. En voor onszelf moet dit contrast duidelijk worden in het leven. En daarbij moeten we niet blijven hangen bij excuses, maar we moeten zoeken, verlangen en bidden zodat dat dit contrast duidelijk  wordt en het licht mag schijnen.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.