Het eeuwige leven

Efeze 1

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Efeze 1:22 – 2:3)

Vers 1 van hoofdstuk 2 is heel sterk verbonden met hoofdstuk 1. In eerste instantie kunnen we dat grammaticaal zien aan het woord ‘ook’. Dit woord geeft duidelijk een link aan met het voorgaande. Paulus neemt de gemeente in Efeze daarin mee, zij zijn ook met Jezus levende gemaakt. Het leven en de verheerlijking die Jezus heeft ontvangen hebben wij ook met Hem ontvangen.

Het woord ‘leven’ in vers 1 heeft daarom zo’n zware lading, heel hoofdstuk 1 wordt als het ware samengevat in dat ene woord. De liefde van God, het verlangen van God om Zijn kracht in ons te doen wonen, de heerlijkheid van het werk van Jezus en ga zo maar door, komt allemaal samen in dit ene woord: ‘leven’.

Ook wij zijn levend gemaakt net als Jezus, net als de miljoenen christenen die ons zijn voorgegaan. Ook wij, als wij Jezus hebben aangenomen als onze redding, mogen deel uitmaken van dit nieuwe leven.

Soms wil het kwaad ons er van overtuigen dat we nog lang niet verlost zijn. Soms voelen we ons gedeprimeerd omdat de zonden toch elke keer weer de overhand lijken te hebben. Maar daar moeten we niet aan vastzitten, de overwinning zit hem juist in het geloof/vertrouwen. We mogen er op vertrouwen dat wij ook met Jezus het leven hebben ontvangen. Zijn kracht leeft ook in ons.

Ook wij zijn nu onderdeel van het nieuwe koninkrijk, waar de nieuwe regels gelden. Het is verleden tijd dat het kwaad nog autoriteit over ons had. Maar nu niet meer door het geloof in Jezus Christus. Wij zijn gewassen door het bloed van Jezus, de duivel heeft geen enkele macht meer in ons leven. Ook jij bent met Jezus opgestaan uit de eeuwige dood en hebt NU in dit leven het eeuwige leven ontvangen. En laat niemand je daar van de wijs brengen, het is de waarheid.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.