Spiritualiteit

Efeze 1

1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Efeze 2:1-3)

Soms vergeten we dat het leven dat we zien niet alles is. Soms lijkt het er op dat niet-christenen zich daar meer van bewust zijn dan christenen. Onlangs hoorde ik over het succes van tijdschriften die schrijven over spiritualiteit. Men is zich er bewust van dat er meer is dan dat we om ons heen zien, maar is men zich er ook van bewust hoe het werkelijk in elkaar zit?

Paulus doet een boekje open over de strategie van deze geestelijke machten. En elke soldaat weet dat het kennen van de strategie van de vijand het begin is van de overwinning.

De mensen in deze wereld leven niet in vrijheid, zij bepalen niet zelf wat ze willen doen. Het is de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die de wereld tot ongehoorzaamheid aanzet. Het is deze macht die de begeerten van het vlees aanraakt om ons te dwingen zijn wil te doen.

Dat is hele andere spiritualiteit die de wereld nooit zal leren kennen. Alleen als we bevrijd zijn, verlost van de spiritualiteit, zullen we begrijpen waar we in vastzaten. Want dat is waar de wereld in vastzit. Ze worden gecontroleerd door de leugen van het kwaad, de stappen die men zet zijn geen vrije stappen, maar gedwongen stappen.

En dat moet ons verleden zijn. Wij vallen niet meer onder deze druk, dit blindelings volgen van het kwaad. We worden niet meer geleefd, we leven in vrijheid, de vrijheid om zelf keuzes te maken. Te kiezen om God lief te hebben met heel ons hart.

Als laatste commentaar in vers 3 wordt de wereld omschreven als de kinderen van de toorn. Dit heeft met God te maken, niet de boze lelijke God, maar de God van liefde. In deze liefde heeft Hij iedereen een keuze gegeven om bewust een slaaf te blijven en in de ongehoorzaamheid te blijven wandelen. Want ook dat is een keuze, de keuze om gebonden te blijven door het kwaad. De weg is open om in vrijheid te wandelen. Heb jij hem gevonden?

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.