Huiverig

Efeze 1

19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (Efeze 1:19-23)

In onze tijd draait alles om succes. We moeten een doel voor ogen hebben, we moeten wat bereiken in ons leven. Promotie maken, stijgen op de sociale ladder etc. We moeten opkomen voor onszelf zodat ons leven riant en in luxe kunnen leven.

Als we met deze culturele bagage gaan kijken naar de woorden van Jezus dan komen we op een gevaarlijk terrein.

17 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; 18 slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Markus 16:17-18)

In het koninkrijk van God draait het niet om het krijgen van status. Want met onze culturele achtergrond begrijp ik dat we er in de kerk huiverig voor zijn. We kennen onszelf zo goed dat we weten dat we hier niet goed mee om zullen gaan. Het zal een gevecht worden wie de beste christen is met de meeste krachten. Er zullen mensen als Simon de Tovenaar zijn die deze autoriteit willen om de autoriteit.

Maar als we de woorden van Jezus lezen in de context van het Bijbelboek Efeze gaan we inzien dat het helemaal niet meer draait om succes. De woorden van Jezus zijn het verlangen van God, Hij wil dat we hierin wandelen. Niet zodat we onszelf kunnen vergelijken met anderen, maar om anderen te bevrijden van het kwaad.

De hele reden dat Jezus naar de aarde is gekomen, is Zijn liefde voor ons. Hij is gekomen om ons te bevrijden en daar heeft Hij Zichzelf voor gegeven. En daar moeten wij ons leven aan staven, daar moeten we deze beloften van Jezus naast leggen. Want wij zijn nu bevrijd van die wereldse cultuur, wij zijn lege vaten waar de Heilige Geest in mag wonen. Wij zijn het lichaam van Christus hier op aarde. Daarom hebben wij autoriteit over demonen, daarom zullen wij zieken kunnen genezen, omdat Jezus dat deed uit liefde.

We hoeven niet huiverig te zijn, we zitten met Jezus op de troon omdat God daar voor heeft gekozen. God wil dat wij weer autoriteit nemen, niet uit een drang voor succes, maar uit een verlangen om vrij te leven in Gods liefde. We moeten niet praten over deze verzen alsof ze alleen voor de apostelen zijn of toekomst muziek, Jezus heeft ons nu bevrijdt. Nu mogen wij wonen in het koninkrijk van God waar Zijn regels gelden, regels van liefde.

1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. (1 Korinthe 14:1)

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.