Op de troon

Efeze 1

19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. (Efeze 1:19-23)

Het sleutelwoord is autoriteit. Toen God Adam en Eva schiep gaf Hij hen de zorg voor deze aarde. En net als een ouder de autoriteit heeft over de kinderen omdat men voor de kinderen moet zorgen zo hadden Adam en Eva ook de autoriteit. Dit is geen autoriteit of macht die om de persoon draait, maar die om de zorg draait voor waar men de verantwoording over heeft.

Dit is de autoriteit die Jezus heeft ontvangen van de Vader. Een autoriteit om te zorgen voor de schepping en voor Zijn gemeente hier op aarde. En met Jezus zijn wij nu mede-erfgenamen van deze autoriteit. En dat is wat Paulus ons wil laten zien.

We kunnen zo makkelijk een grote kloof creëren tussen Jezus en ons. Hij heeft al het werk gedaan, Hij is perfect en daarom heeft God Hem op de troon gezet boven alles. Maar als we goed lezen is die kloof er helemaal niet. De bijbel is duidelijk dat wij met Jezus op de troon zitten en dat heeft een reden. Jezus is het hoofd van Zijn lichaam, Zijn gemeente hier op aarde. En het is Zijn gemeente die met Hem autoriteit heeft ontvangen.

Dit is Gods verlangen dat wij inzien wat voor een kracht en macht wij hebben ontvangen. Dat wij met die autoriteit weer de zorg voor de wereld op ons nemen. Dat wat wij openen, geopend zal zijn en geen enkele kwade kracht ons daarin tegen zal kunnen werken. Dit is de reden waarom Jezus ons heeft gezegd dat wij ook duivelen kunnen uitwerpen omdat God ons die kracht heeft gegeven.

Jezus is de eerstgeborene en met Hem en in Hem zijn wij ook opnieuw geboren om in de autoriteit te leven als zonen en dochters van onze hemelse Vader. Laten wij met Paulus bidden dat onze ogen open gaan voor de kracht en de macht die God in ons heeft gelegd. De kracht die Jezus uit de dood op de troon zette ver boven alles is er voor ons zodat wij tot eer van de hemelse Vader mogen leven.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.