Gods vrienden

Efeze 1

God is op zoek naar vrienden, vrienden zoals Abraham. God is op zoek naar vrienden die volledig op Hem vertrouwen zoals dat bij een vriendschap hoort. In Jezus was God niet aan het proberen om de hemel zoveel mogelijk proberen te bevolken, in Jezus was God bezig om Zijn schepping weer tot zijn recht te laten komen.

Efeze 1 is een blauwdruk van hoe Gods verlangen er uit ziet voor ons mensen. Het is een samenwerking, een vriendschap waarin God Zijn kracht en liefde aan ons wil geven waardoor wij Hem kunnen liefhebben.

23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. (Jakobus 2:23)

Geloof moet tot gevolg hebben dat we Gods vrienden worden, dat we er voor elkaar zijn. Helaas is religie veranderd in het slaafs dienen van een god hopend op beloning van die god. Dat zien we in het hindoeïsme, islam maar helaas ook in het christendom. Maar het christendom heeft er geen enkele onderbouwing voor in hun heilige schriften. In de bijbel wordt juist de nadruk gelegd op het leven in liefde tot God en niet uit angst of beloning.

Efeze 1 laat zien dat God als een vriend met ons wil wandelen. Hij wil ons verlossen en in Christus ons laten delen in Zijn heerlijkheid. En als antwoord mogen wij bidden in geloof/vertrouwen dat God werkelijk dit verlangen voor ons leven heeft. God wil werkelijk dat wij Zijn vrienden worden. Hij is niet moeilijk bereikbaar, dat is een leugen. Hij is geen God die we slaafs moeten bezingen, die we slaafs moeten gehoorzamen. Hij is een God die het beste met ons voor heeft, daarom heeft Hij regels zodat wij in de perfectie van Zijn liefde mogen leven.

God wil Zich openbaren, God wil in een wederzijds vertrouwen leven. En natuurlijk weten we dat God nooit Zijn trouw zal laten varen. Het is aan ons of wij in Zijn kracht ook trouw aan Hem willen zijn. In gebed afhankelijk van Hem, afhankelijk voor onze vriendschap met God. Dan zijn we vrienden met de Koning der koningen en Heer der heren.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.