Aan de goede kant staan

Efeze 1

19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Efeze 1:19-21)

God wil met dezelfde kracht die Hij heeft laten zien door Jezus uit de dood op te wekken ons laten overwinnen. De dood was niet langer vanzelfsprekend, de dood heeft zijn kracht verloren. En dat niet alleen Jezus werd van het diepste punt, de dood, naar het hoogste punt gebracht waarin Hij niet alleen autoriteit heeft over Zijn eigen leven maar over de hele schepping.

Paulus richt onze aandacht op de kracht die vrijkwam op het moment dat Jezus de dood overwon. De kracht die God werkte in Zijn Zoon. En dan niet alleen weer levend worden, maar juist Hem de erfenis te geven van de heerschappij over de hele schepping. Jezus had al het kwaad overwonnen, het kwaad dat de wereld in zijn ban had, heeft Jezus vertrapt. En nu is Hij het die alle autoriteit heeft.

En Paulus bidt dat wij mogen weten dat deze macht er voor ons is. Niet voor de mensen met corrupte gedachten, maar de kracht is er voor de mensen die er naar verlangen om te overwinnen. De macht is er niet om bang voor te zijn, de macht is er om God meer eer te geven met ons leven.

Paulus wil dat we ons realiseren wat voor een kracht en macht er aan onze zijde staat. Het is als wat er in Romeinen 8 staat, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. De macht van God die door niemand en niets gestopt kon worden en Jezus de plaats gaf die Hem toekwam die is er voor ons. God heeft alles gegeven zodat Zijn macht voldoende is om sterk te staan.

Paulus wil dat wij ons realiseren Wie en Wat er achter ons staat. Als onze ogen open gaan voor deze heerlijkheid dan groeit ons geloof in de kracht van God die er voor ons ligt. De kracht die ons autoriteit geeft over het kwaad. Niet langer hoe wij met ons te laten sollen maar mogen we weten dat Hij die in ons leeft heerlijker is dan diegene die in de wereld is.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.