Verlangen naar Zijn werkelijkheid

Efeze 1

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, (Efeze 1:17-19)

Als er honger in ons hart leeft om het werk van Jezus door de Heilige Geest werkelijkheid te laten worden, zal het gebeuren. Gesloten ogen zullen nooit wat kunnen zien. Maar als we weten dat God almachtig is en weten dat Hij vol liefde is en daar naar verlangen zullen we dit ontvangen. En de reden waarom ik dit met overtuiging durf te zeggen is omdat God ons laat weten dat Hij Zichzelf aan ons wil openbaren, Hij wil geen geheimen voor ons.

Het is het gebed van Paulus die voor deze open ogen bidt, een gebed van verlangen. Gebed betekent verlangen. We verlangen ergens naar en daarom richten wij ons tot God. Als er geen verlangen in ons leeft zullen we ook niet bidden tot God. Is er dat verlangen in ons dat we God werkelijk willen kennen zoals Hij werkelijk is? Is er een verlangen dat Hij onze ogen opent om de waarheid te zien?

Dat betekent bidden. Dat betekent dat we naar God toegaan en dit gebed van Paulus herhalen. Lees wat we mogen zien als onze ogen geopend zijn. We mogen zien wie God werkelijk is. We mogen de hoop kennen die we ontvangen doordat we door Hem geroepen zijn.

En we mogen weten EN ervaren wat een erfenis we ontvangen. Een erfenis dat wat in God is, wij zullen ontvangen. En als we hiernaar kijken met gesloten ogen, zullen we nooit begrijpen wat die erfenis is. Maar als we God kennen, begrijpen we dat het goede in God in ons zal leven of leeft. Het zal nooit een goede erfenis zijn die in slechte handen kan vallen. Het is een goede erfenis vol van liefde die ons volmaakt met die liefde.

We zouden van onze stoel moeten afvallen van verbazing. Als christenen zijn we al lovend over de liefde die God heeft laten zien in het geven van Zijn Zoon, maar Gods liefde is nog groter, Hij geeft ons het eeuwige leven. Het is een allesovertreffende liefde die God voor ons heeft en daar mogen we onze ogen voor openen. God verlangt er naar dat we Hem zullen zien zoals Hij werkelijk is.

Is dit ons gebed in ons leven? Volwassen zijn betekent niet dat we er al zijn, het betekent dat we er naar verlangen, hongerig zijn.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.