Volwassen geloof

Efeze 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:, (Efeze 1:1)

De brief aan de Efeziers is gericht aan een gemeente die hun geloof (vertrouwen) in Jezus serieus nemen. Ze willen in elk onderdeel van hun leven Jezus laten schijnen. Ze zijn heiligen die het geloof zichtbaar maken in hun trouw aan Gods wil en verlangen.

Daarom is deze brief een volwassen brief die een stap verder gaat. Het gaat niet meer om de eerste stap of het aankaarten van problemen, het gaat om de weg die we mogen bewandelen de rest van ons leven. Daarom begint Paulus in vers 3-14 van hoofdstuk 1 gelijk aan een grote lofzang op die weg die God voor ons gebaand heeft. In die verzen kunnen we zien en voelen wat en wie God van ons maakt in Zijn immens grote liefde. Het verlangen van God voor ons leven wordt in de werkelijkheid beschreven.

In Christus hebben we Gods heerlijke Geest ontvangen als we werkelijk vertrouwen op het werk van Jezus in ons leven. In Christus zijn we gebrandmerkt voor een eeuwigheid in Zijn heerlijkheid. In Christus is de weg, niet naar een hemel maar naar leven in Zijn heerlijkheid die Hij ons geeft door Zijn Geest.

Dit is een volwassen boodschap, niet omdat het ingewikkeld is of omdat we er mooie dogma’s van kunnen maken, maar omdat een stap verder gaat dan de melk van het evangelie. Niet blijven hangen bij zonden en vergeving, maar doorgaan naar de verlossing en het onderdeel worden van Zijn immense heerlijkheid in Zijn liefde. Dat is de brief aan de gemeente in Efeze.

En nadat Paulus dit volwassen fundament heeft gelegd waardoor we niet langer als baby’s leven, bidt hij een gebed om daarop verder te bouwen. En daar begint ons werk van volwassenheid, Gebed. Volwassenheid is niet voor mensen die alles theologisch weten maar voor mensen die hongerig zijn. Mensen die zoeken naar Gods heerlijkheid in hun leven, niet voor meer kennis, maar voor wijsheid voor het doorgronden van Gods hart.

Het gebed is voor het beter kennen (in een diepere relatie staan met) van Jezus en Zijn liefde. En dan gaat het er niet om dat we Hem een klein beetje doorgronden, maar juist in al Zijn rijkdom Hem mogen zien. Dat is de brief aan de Efeziers. Dat is de boodschap voor iemand die het geloof werkelijkheid wil laten worden in zijn/haar leven. Dat is een volwassen geloof, niet dat je er al bent, de wijsheid al hebt, maar dat je het zoekt. Zoek wat God met ons leven wil.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.