Schellen van de ogen

Efeze 1

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, (Efeze 1:17-19)

Je moet het als volgt zien. Je zit te studeren en je begrijpt het maar niet. Je leest het gedeelte in het boek verschillende keren door, maar de woorden blijven abracadabra. Totdat een broer of zus langs komt en die begint het uit te leggen en stukje voor stukje valt alles op z’n plek. Opeens kun je de logica er van inzien. Het is alsof de schellen van de ogen zijn gevallen.

Dat is wat de Heilige Geest doet, de schellen van onze ogen halen. En dan gaat er een wereld open. Je moet het als volgt zien. Je zit in een klooster, op God gericht in een sobere kamer. Een kamer met alleen een houten tafel en stoel. Alleen de bijbel voor je en dan opent de Geest je de ogen. Je ziet meer dan je ooit gezien hebt.

Lees dan vers 18 en 19. De rijkdom, niet het net genoeg, maar de rijkdom van Gods erfenis in ons de heiligen. De kracht van de allesovertreffende grootheid. En weer niet een klein beetje kracht, maar allesovertreffend voor ons Zijn kinderen. God overlaadt ons met Zijn kracht, met Zijn heerlijkheid zodat we Zijn erfenis in ons hebben leven.

Mochten onze ogen maar open gaan voor deze grootse plannen die God voor ons heeft. Hij wil ons erfgenamen maken van Zijn heerlijkheid en majesteit. Gods plan is niet alleen maar om ons redden van het kwaad zodat we een plaatsje in de hemel mogen hebben. God wil ons erfgenamen maken van Wie Hij is en wat in Hem leeft. Dat wat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard dat wil Hij in ons openbaren.

Is alle drukte van ons leven het waard om hieraan voorbij te gaan? Is dit korte leven het waard om deze heerlijke openbaring even te laten wachten tot een later moment in ons leven? Laten we met Paulus bidden dat wij ook de Geest van wijsheid en openbaring mogen ontvangen zodat wij kunnen zien wat Gods plan is met ons leven. Het is aan jou.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.