Onze mond

Jakobus 3

3 Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. 4 Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. 5 Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. (Jakobus 3:1-2)

Onze mond brengt ons veel problemen. Jezus zei het al tegen de Farizeeën: ‘het gaat niet om wat er onze mond ingaat, het gaat er om wat er uit komt.’ Jakobus wil ons helpen te verstaan dat we kunnen werken aan ons geloof. We hoeven niet passief af te wachten totdat Jezus terugkomt, we kunnen nu actief ons geloof een leven geven waarin het kwaad wordt overwonnen.

We kunnen bij deze praktische tips misschien niet zozeer de geestelijke diepte van ons geloof vinden, maar deze praktische tips zijn wel de deur naar deze geestelijke diepte. Onze inspanning om het geloof praktisch te maken is tegelijk, de inspanning om het geloof geestelijk te ervaren.

Op het moment dat wij deze boodschap van Jakobus praktisch gaan toepassen zullen we ervaren dat het ons op een dieper geestelijk niveau brengt.

De mond is als een klein roer aan een groot schip. Op het moment dat je het roer omgooit draait het hele schip om. De praktijk van onze tong bepaalt de richting van heel ons leven, ook ons geestelijk leven. De keuzes die wij maken met onze mond bepalen de uitkomst van ons leven. Want zo gauw wij woorden geven aan slechte gedachten ondertekenen wij het contract van die gedachten. Met andere woorden, we hoeven het niet eens te zijn met alles wat er in onze gedachten leeft, maar zo gauw we er woorden aan geven erkennen we de woorden als onze eigen woorden.

Wij sturen ons leven met onze mond. De woorden die wij spreken bepalen het lot van ons leven.  Wij moeten bewust zijn in ons spreken, wij moeten bewust de woorden kiezen die wij moeten spreken. Het gebruik van onze mond is geestelijk.

Als wij negatieve woorden spreken bepaalt dat ons geestelijk leven. Het laat zien dat ons vertrouwen op God niet groot is. Maar als wij de woorden spreken die ons geloof opbouwen, zal ons leven de juiste richting op gaan.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.