De waarheid is altijd met jou

1 Johannes 4

4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. 6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (1 Johannes 4:4-6)

Wij zijn uit God. Dit moeten wij onthouden, hier moeten wij ons in vastbijten. Wij zijn uit God geboren, wij hebben Hem leren kennen zoals Hij werkelijk is. En als wij God kennen, kennen wij de waarheid. En Johannes is er zo van overtuigd dat hij uit God is en de waarheid kent, dat hij 100% zeker is dat een ieder die ook uit God is naar hem luistert.

Dit is geen arrogantie, dit is vertrouwen op onze redder de Heere Jezus. Het plan dat Hij heeft uitgevoerd is perfect voor ons en daarom kunnen wij er zeker van zijn dat wij de waarheid mogen weten. En deze waarheid is voor iedereen hetzelfde, misschien is het tijdstip van openbaring anders, maar de inhoud is voor iedereen hetzelfde.

En een van de grootste leugen van satan is dat we het niet zeker kunnen weten. Misschien hebben we ervaring met mensen die zo zeker waren van hun zaak en we konden het maar niet begrijpen. Maar de fout die wij op dat moment maken is dat wij het er mee eens of oneens willen zijn. Wij hoeven niet altijd een mening te hebben, wij moeten uit God blijven leven en dan weten we dat de waarheid in ons leeft.

En alles wat er op ons afkomt, hoeven wij niet te staven aan onze eigen overtuiging, we moeten het staven aan de waarheid die in ons woont. De Geest die in ons leeft moet de filter zijn, niet onze hersens of dogma’s.

De waarheid leeft in ons en de wereld zal ons niet kunnen begrijpen omdat wij vanuit God denken. Wij hebben niet langer het wereldse denken, maar wij leven nu naar de waarheid. En daarom is het belangrijk om hieraan vast te houden. De waarheid leeft in jou, je hoeft niet ver te zoeken.

Luister naar de Heilige Geest die in jou leeft. Misschien weet je niet de hele waarheid, maar de hele waarheid leeft wel in jou.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.