Hij die in u is

1 Johannes 4

3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. 4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. (1 Johannes 4:1-3)

Aan de ene kant wil Johannes ons waarschuwen voor de antichrist die in de wereld rond gaat om het werk van Jezus ongedaan te maken. Aan de andere kant wil Johannes dat de mensen daardoor niet ontmoedigt raken. Ze hoeven niet bang te zijn voor de antichrist, ze moeten alleen voorzichtig zijn en blijven vertrouwen op de Heilige Geest die in hen woont.

Het geloof (vertrouwen) dat we hebben in God, daar moeten we aan vasthouden. We moeten zeker niet wanhopig worden bij het horen over de antirchrist, we moeten waakzaam blijven voor de antichrist. De antichrist wil alles dat Jezus in ons leven heeft gedaan, ongedaan maken. De antichrist wil niet dat we voor de 100% vertrouwen op God in ons leven. De antichrist wil niet dat we overwinnaars zijn over het kwaad.

Maar in al deze leugens moeten we juist hier op blijven vertrouwen, dat God die in ons woont, sterker is dan alles wat ons wil aanvallen. De antichrist wil ons ontmoedigen, zwak maken, ons laten richten op onze eigen krachten en falen. Johannes wil dat wij ons richten op de Geest van God die in ons woont, waar wij op kunnen vertrouwen en die sterker is dan alles wat ons probeert aan te vallen.

Het werk van Jezus dat Hij hier op aarde heeft gedaan is onze kracht in het leven. Het leeft in ons, wij zijn er onderdeel van geworden. Wij zijn vrijgemaakt van de dood en leven nu in de waarheid van het eeuwige leven. In Jezus zijn wij overwinnaars.

De bewoording van Johannes is zo sprekend. Degene die in ons leeft, is sterker, groter, machtiger dan alles wat er in de wereld leeft. We moeten waakzaam zijn en vertrouwen op Jezus die in ons een werk heeft gedaan dat alleen ongedaan kan worden door te vertrouwen op de leugens van de antichrist.

Weet dat er in jou de heerlijkheid van God leeft. Weet dat er in jou een kracht is die alles wat ons probeert aan te vallen kan overwinnen. God die in ons woont is sterker, vertrouw op Hem, vertrouw op Zijn werk in jouw leven. Wees niet bang, maar waakzaam, vertrouw altijd op de Heilige Geest die in jou woont.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.